In 2019-2022 weer 100 miljoen beschikbaar voor projecten waarin bedrijfsleven en mbo-scholen samenwerken

Wegens het succes van het Regionaal investeringsfonds mbo (RIF) is er voor 2019-2022 weer 100 miljoen subsidie beschikbaar gesteld. Met dit geld wordt duurzame publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs ondersteund. Doel is om mbo-studenten goed voor te kunnen bereiden op een snel veranderende arbeidsmarkt. Dit kan inhouden dat professionals uit de praktijk onderwijs verzorgen, of dat studenten onderzoek doen voor een bedrijf als onderdeel van hun opleiding. De samenwerking kan inspelen op allerlei vlakken van het mbo-onderwijs, van sierteelt tot restauratieopleidingen en verpleeghuiszorg.

Innovencio ondersteunt uw aanvraag

Innovencio ondersteunt uw aanvraag. Voor zowel het volledig schrijven als het redigeren van een aanvraag hebben wij de kennis en kunde in huis om een kansrijk voorstel af te leveren. Wilt u dus meer weten over deze regeling of andere subsidiemogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.