BIK-regeling (Baangerelateerde Investeringskorting)

Wat is de BIK-regeling?

Via de BIK-regeling (Baangerelateerde Investeringskorting) kunnen werkgevers korting krijgen op de loonheffing van hun personeel, wanneer zij investeren in een BIK-geregistreerd bedrijfsmiddel.

De regeling is op dit moment bedoeld als crisisregeling. Na twee jaar looptijd hoopt de overheid de regeling om te zetten in een structurele investeringskorting.

Kees Vernooij
BIK-Expert

Benieuwd of jouw project in aanmerking komt voor deze of een andere regeling?
Ik help je graag.

Tel: 06 – 48 55 36 06
Email: kees@innovencio.nl

Wanneer kun je de BIK-regeling aanvragen?

De BIK-regeling opent per 1 september 2021. Je kunt dan met terugwerkende kracht een aanvraag indienen voor bedrijfsmiddelen waarover na 1 oktober 2020 besloten is. In principe is aanvragen mogelijk tot 31 december 2022. Eind 2021 volgt een herwaardering van het budget aan de hand van reeds binnengekomen aanvragen.

Wat zijn de criteria?

De BIK is gericht op nieuwe investeringen in bedrijfsmiddelen, waarvan de investeringsverplichting is aangegaan op of na 1 oktober 2020. Daarbij moeten de investeringen met een laatste betaling in de periode van 1 januari 2021 tot en met uiterlijk 31 december 2022 volledig zijn betaald en binnen zes maanden na die volledige betaling in gebruik zijn genomen. De BIK kan worden gecombineerd met de MIA, Vamil en KIA-regeling.

Wat betekent de BIK-regeling financieel voor jou?

Door middel van deze regeling kan een investeerder een korting krijgen die wordt verrekend via de loonheffing.

Voor projecten t/m € 5 miljoen geldt een kortingspercentage van 3,9% van het investeringsbedrag. Boven de € 5 miljoen is dit 1,8%. Er is sprake van een minimale investering van € 20.000 per aanvraag. Wanneer je in één aanvraag meerdere bedrijfsmiddelen wilt opnemen, geldt een minimale investering van € 1500 per bedrijfsmiddel.

Waarom Innovencio betrekken bij je BIK-aanvraag?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

  • Brede ervaring en kennis van zaken Door de jarenlange ervaring van onze consultants weten wij precies hoe we een aanvraag moeten verwoorden. Daarnaast weten we goed wat wel en niet binnen de regeling valt. Zo heeft jouw project de hoogst mogelijke kans van slagen.
  • Bredere blik Samen met jou kijken we verder dan de BIK alleen. Werk je aan innovatie, al dan niet op het gebied van duurzaamheid? Of ben je bezig met een scholingstraject voor je personeel? Wellicht kunnen we dan ook via andere regelingen subsidie voor je aanvragen.
  • Uitgebreide begeleiding Wij verzorgen een uitgebreide begeleiding zowel voor als na toekenning van de subsidie. Als sparringpartner en aanvraagschrijver geven we je een zo groot mogelijke kans van slagen. Na toekenning van een subsidie lichten we je duidelijk in over de vervolgstappen en administratieve verplichtingen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Kees Vernooij.

Meer weten?

Neem contact op!