De regelingen Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) leverden afgelopen jaar weer een flink belastingvoordeel op voor bedrijven. In totaal heeft het Nederlandse bedrijfsleven voor € 3,7 miljard aan milieuvriendelijke investeringen gemeld. Omgerekend betekent dit zo’n € 146 miljoen aan belastingvoordeel. Er is goed van de regeling gebruik gemaakt: het aantal meldingen ten opzichte van 2018 steeg met maar liefst 64%.

 

Fiscaal voordeel met MIA en Vamil

De MIA en Vamil bieden bedrijven geen vast subsidiebedrag, maar fiscaal voordeel. Op deze manier stimuleert de overheid bedrijven om te investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Zowel bij de MIA- als bij de Vamil-regeling is sprake van verrekening met de fiscale winst. Door de Vamil-regeling kun je 75% van de investering in een bedrijfsmiddel willekeurig afschrijven. Dit kan voordelig zijn omdat je bedrijf dan voor een jaar in een lagere belastingschaal terecht komt of pas in een later jaar de belasting hoeft te betalen. Voor deze regeling is € 25 miljoen beschikbaar in 2020.

Door de MIA-regeling komt er een extra aftrek bovenop de reguliere aftrek, waardoor je direct minder belasting hoeft te betalen. Het percentage van het investeringsbedrag dat je van de winst mag aftrekken kan oplopen tot 36%. Voor deze regeling is € 124 miljoen beschikbaar in 2020.

 

MIA/Vamil voor jou

Wil jij dit jaar nog in aanmerking komen voor de fiscale voordelen van de MIA- of de Vamil-regeling? Het is nog tot eind 2020 mogelijk een aanvraag in te dienen. Alle bedrijfsmiddelen waarvoor je binnen deze regeling subsidie aan kunt vragen, zijn opgenomen op de Milieulijst. De investering moet binnen drie maanden na aankoop zijn gemeld.

Interesse? Neem contact met ons op voor een persoonlijk subsidiegesprek. Op onze regelingenpagina MIA/Vamil kun je meer informatie over deze regeling vinden.