Het is zover! Gisteren opende de vernieuwde CrossRoads-regeling: CrossRoads2 Sustainable Energy. Er zullen in totaal drie openstellingen zijn:

  • 29 oktober 2020 t/m 30 november 2020;
  • 14 januari 2021 t/m 11 februari 2021;
  • 1 april 2021 t/m 30 april 2021.

Er is een totaalbudget van € 2,8 miljoen beschikbaar. Voor de eerste periode is € 1,35 miljoen euro uitgetrokken, met een maximum van € 150.000 per project. Een zeer interessante regeling dus voor samenwerkingsverbanden in de Vlaams-Nederlandse grensregio. De focus ligt ditmaal op de thema’s energie en klimaat.

 

Wat houdt deze regeling in?

De regeling CrossRoads2 Sustainable Energy is bedoeld voor innovatieve samenwerkingsverbanden met tenminste één mkb uit Zuid-Nederland (Zeeland, Limburg, Noord-Brabant) en tenminste één kmo uit Vlaanderen. Vanwege de focus op energie en klimaat moeten innovatieprojecten een doelstelling hebben die gericht is op duurzame energie, energie-efficiëntie, hernieuwbare energie of CO2 -reductie en -afvang.

De subsidieverstrekker richt zich op projecten in de ontwikkel- of in de demonstratiefase. Het gaat daarbij om kortlopende projecten, die uiterlijk 30 september 2022 afgerond moeten zijn.

 

Wat maakt CrossRoads2 Sustainable Energy de moeite waard?

Crossroads2 Sustainable Energy richt zich op een specifieke, redelijk kleine doelgroep. Wanneer je in deze doelgroep past, dan achten wij de kans hoog dat je ook daadwerkelijk in aanmerking voor subsidie kunt komen. In het verleden heeft Innovencio een goede succesratio behaald met CrossRoads2 subsidies. Omdat het een tenderprocedure betreft, is de kwaliteit van de aanvraag van groot belang. Pas je in de doelgroep en wil je kans maken op deze subsidie? Neem dan snel contact met ons op, zodat we meteen de eerste ronde een aanvraag kunnen doen. Onze Experts in Subsidies hebben ruim ervaring in het indienen van aanvragen op het gebied van klimaat en energie en helpen ook jouw project graag verder.