Minister Wiebes heeft de eerste beoogde openstellingsronde van de SDE++-regeling aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer. Met de verbreding van de SDE+ naar de SDE++ wordt deze regeling een belangrijk instrument voor het kosteneffectief realiseren van de benodigde CO2-reductie, naast de bestaande stimulering van grootschalige productie van hernieuwbare energie. In de SDE++-regeling staat de doelstelling van het kabinet centraal om in 2030 de emissies met 49 procent te reduceren ten opzichte van 1990. De regeling maakt het mogelijk om ook andere emissiereductietechnologieën dan hernieuwbare energieproductie te stimuleren. Zo kan de nieuwe regeling een belangrijke bijdrage leveren aan het aanpakken van de klimaatopgaven van verschillende sectoren.

Openstelling en budget

De SDE++ 2020 staat open van 29 september tot 22 oktober. Er zijn vier fases. Er is een totaal budget van € 5 miljard beschikbaar voor deze openstelling.

Openstellingsronde SDE++ 2020 Fasegrenzen €/ton CO₂
29 september, 9.00 uur 70
5 oktober, 17.00 uur 85
12 oktober, 17.00 uur 180
19 oktober, 17.00 uur tot 22 oktober, 17.00 uur 300

Wijzigingen ten opzichte van de SDE+

De afgelopen jaren heeft de huidige SDE+ bewezen een robuuste en effectieve regeling te zijn om de productie van hernieuwbare energie in Nederland te stimuleren. In de nieuwe SDE++-regeling blijft een aantal elementen van de SDE+ bestaan, zoals het subsidiëren van de onrendabele top, een gefaseerde openstelling en concurrentie tussen de verschillende technieken.
Een belangrijk nieuw uitgangspunt is de rangschikking op basis van verwachte subsidie per vermeden ton CO₂-emissies.

Daarnaast is Carbon Capture & Storage (CCS) nieuw voor deze regeling. CCS kent verschillende mogelijke toepassingen in de industrie. Op verschillende locaties kan CO₂ worden afgevangen, gecomprimeerd, getransporteerd en daarna onder de grond worden opgeslagen. De SDE++-regeling wordt in 2020 voor verschillende categorieën van CCS opengesteld.
Een andere verbredingsoptie is de elektrische boiler en warmtepomp. Elektrische boilers gebruiken elektriciteit om warmte te produceren en kunnen worden ingezet als alternatief voor ketels of warmtekrachtkoppelinginstallaties (WKK) die warmte produceren door verbranding van aardgas, olie of restgassen.

Andere nieuwe categorieën zijn:

 • Aquathermie: oppervlaktewater en afvalwater
 • Warmtebenutting uit champost
 • Daglichtkas
 • Geothermie voor toepassing in gebouwde omgeving
 • Industriële restwarmte
 • Waterstofproductie via elektrolyse

Meer informatie over alle categorieën kun je lezen in de Kamerbrief. Minister Wiebes streeft ernaar om deze regeling in het voorjaar van 2020 te kunnen publiceren.

 

Verwachte toevoegingen in 2021

De verbreding van de SDE+ naar de SDE++ is een stapsgewijs proces. In 2020 is een flink aantal aanvullende categorieën in de SDE++-regeling opgenomen. De verbreding van de SDE+ is daarmee echter niet afgerond. Er zijn naar verwachting ook andere technologieën die door deze regeling ondersteund kunnen worden. Onderstaande categorieën komen wellicht in aanmerking voor 2021. Hier wordt in 2020 onderzoek naar gedaan.

 • biobased-productie (etheen uit ethanol of bionafta);
 • CO₂-afvang en levering aan de glastuinbouw;
 • elektrificatie op offshore-productieplatformen;
 • geavanceerde hernieuwbare brandstoffen voor vervoer (bio-LNG, gehydrogeneerde pyrolyse-olie (HPO) en bio-ethanol uit land- en bosbouwafval);
 • recycling van kunststoffen (PET-productie via depolymerisatie en EPS-recycling).

Bron: RVO.nl

Interesse in de SDE++?

De SDE++ is een hele interessante regeling, maar de aanvraag is al snel ingewikkeld. Hoeveel subsidie je kunt krijgen is afhankelijk van de technologie en de hoeveelheid energie die je gaat produceren. Wij begeleiden je tijdens het gehele traject en kiezen samen met jou de juiste strategie. Interesse? Neem contact op voor een persoonlijk subsidiegesprek!