Deze week openen maar liefst drie nieuwe regelingen van de Topsector Energie (TSE). Vanaf 1 april kun je aanvragen indienen voor de TSE Industrie, de TSE Gebouwde omgeving en de Hernieuwbare energie.

 

TSE Industrie en TSE Gebouwde omgeving

De TSE Industrie en de TSE Gebouwde omgeving richten zich op het behalen van de klimaatdoelen en dan met name CO2-reductie. Deze tenders zijn bij uitstek geschikt voor mkb-bedrijven die hun eigen innovatie in een klein samenwerkingsverband willen ontwikkelen. Voor ieder van deze regelingen is een budget van ruim € 2,7 miljoen beschikbaar, met een maximum subsidiebedrag van € 500.000.

De TSE Industrie ondersteunt projecten rond:

  • de sluiting van industriële ketens;
  • een CO2-vrij industrieel warmtesysteem;
  • maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen.

De TSE Gebouwde Omgeving richt zich op thema’s als:

  • de doorontwikkeling van aardgasvrije arrangementen en ondersteunende processen en diensten;
  • de verduurzaming van de (collectieve) warmte- en koudevoorziening;
  • oplossingen voor een betrouwbare, betaalbare en eerlijke elektriciteitsvoorziening.

Hernieuwbare energie

De subsidieregeling Hernieuwbare Energie heeft tot doel de energiedoelstellingen van de overheid voor minder kosten te behalen. Je kunt deze subsidie aanvragen als je een vernieuwend idee hebt om duurzame energie in de toekomst goedkoper te kunnen opwekken. In totaal trekt de overheid € 20 miljoen uit voor deze regeling.

 

Interesse in een regeling van de Topsector Energie?

Heb jij interesse in één van deze, of wellicht een andere regeling van de Topsector Energie? Neem contact met ons op voor een persoonlijk subsidiegesprek. Wij helpen je graag verder!