De provincie Limburg wil € 74 miljoen extra investeren in het Limburgs Energie Fonds (LEF). Eerder was al een bedrag van € 90 miljoen toegezegd. Het fonds is bedoeld om kansrijke projecten op het gebied van energiebesparing, energieopwekking en circulariteit financieel te ondersteunen. De provincie richt zich met deze extra investering op het behalen van de klimaatdoelen die de Europese Unie en de Nederlandse overheid zich hebben gesteld.

 

Voor wie is LEF bedoeld?

Heb jij een kansrijk project op het gebied van CO2-reductie, energiebesparing, circulaire economie, duurzame energieopwekking of asbest sanering vóór of ín Limburg? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een bijdrage uit het fonds. Je project moet verder aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je project is aantoonbaar rendabel, zodat de financiering terug betaald kan worden met de opbrengst of besparing van het project.
  • Er is sprake van CO2-reductie of de aantoonbare conversie van afval naar nieuw product in de circulaire benadering.

 

Interesse in een lening uit het Limburgs Energie Fonds?

Wellicht komt jouw project in aanmerking voor financiering vanuit het Limburgs Energie Fonds. Voor duurzame projecten zijn er echter ook diverse interessante subsidies mogelijk. Neem contact met ons op voor een persoonlijk subsidiegesprek. Wij kijken samen met jou wat passend is in jouw situatie.