Innovencio helpt met innovatie subsidies voor jouw bedrijf

Economie en Innovatie Midden-Brabant

Heb je een innovatief project(idee) en ben je op zoek naar financiering? Ben je in de regio Hart van Brabant gevestigd en past je projectidee binnen één van de prioriteiten van de regio: Smart Industry, Smart Logistics, Smart Services en Leisure? Dan is de Subsidie Economie & Innovatie (E&I) mogelijk geschikt.

Wat is Economie en Innovatie Midden-Brabant?

De regeling ondersteunt regionaal-economische ontwikkeling in het Hart van Brabant. We stimuleren projecten die onder andere bijdragen aan het innovatieve gehalte van de regio, aan de ontwikkeling van het regionale MKB en projecten die een aantoonbaar blijvend regionaal effect hebben. De subsidie is bedoeld voor de beginfase van een project, denk aan de fase van haalbaarheidsonderzoek, het opstellen van een businessplan, het opzetten van een pilot of ontwikkeling van een prototype.

Venna Boekkooi
Consultant

Benieuwd of jouw project in aanmerking komt voor deze of een andere subsidie?
Ik help je graag.

Tel: 06 – 11 49 66 35
Email: venna@innovencio.nl

Wat zijn de criteria?

Innovatieve projecten dienen te kijken naar nieuwe mogelijkheden voor maatschappelijke problemen. Daarbij moet sprake zijn van: een aantoonbaar regionaal effect met economisch toegevoegde waarde. (Bijvoorbeeld meer of behoud van werkgelegenheid, versterking van de concurrentiepositie of verbetering van het vestigingsklimaat.)

De regio’s versterken met de regeling de voor hen onderscheidende sectoren. Midden-Brabant richt zich op toerisme en vrijetijdsbesteding, logistiek, vernieuwing van de industrie en slimme dienstverlening. Noordoost-Brabant richt zich op de thema’s ‘klimaat en energie’, ‘transitie van de landbouw’ en ‘voeding en gezondheid’. West-Brabant versterkt ‘smart industrie en logistiek’. Zuidoost-Brabant heeft een eigen, vergelijkbare, subsidieregeling waar de provincie bij aansluit.

Aanvraagprocedure en deadline

De regeling wordt in maart 2020 opnieuw opengesteld. Meer informatie over de aanvraagprocedure volgt binnenkort.

Wat betekent deze regeling financieel?

De provincie heeft € 1,3 miljoen beschikbaar gesteld voor deze regeling in 2020. Informatie over de verdeling hiervan is nog niet bekend.

Waarom Innovencio betrekken bij je aanvraag voor Economie en Innovatie Midden-Brabant?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

  • Actieve benadering van de klant Doordat we nauw contact onderhouden met onze klanten en goed op de hoogte zijn van hun ontwikkelingen, kunnen wij een klant gericht benaderen als we zien dat hun innovatieve idee aansluit bij de criteria van deze of andere regelingen.
  • Brede ervaring en kennis van zaken Door de jarenlange ervaring van onze consultants weten wij precies hoe we een aanvraag moeten verwoorden. Daarnaast weten we goed wat wel en niet binnen de regeling valt. Zo heeft jouw project de hoogst mogelijke kans van slagen.
  • Uitgebreide begeleiding Wij verzorgen een uitgebreide begeleiding zowel voor als na toekenning van de subsidie. Als sparringpartner en aanvraagschrijver geven we je een zo groot mogelijke kans van slagen. Na toekenning van een subsidie lichten we je duidelijk in over de vervolgstappen en administratieve verplichtingen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Venna Boekkooi.

Meer weten?

Neem contact op!