Europa staat voor een grote uitdaging: het wil het eerste klimaatneutrale continent zijn. Een ambitieuze doelstelling, die al in 2050 bereikt moet worden. Er is een nieuwe groeistrategie nodig om de klimaatverandering en de aantasting van het milieu tegen te kunnen gaan. Daarom heeft de EU de European Green Deal opgesteld: een routekaart om de economie van de EU duurzaam te maken. Parellel aan de uitwerking van deze strategie volgen diverse nieuwe calls voor subsidies. Binnen het Europese subsidie-instrument Horizon 2020 komen dit jaar nog diverse calls met een totaalbudget van € 1 miljard. De eerstvolgende is er een voor samenwerkingsprojecten, die na verwachting in september opengaat.

 

De European Green Deal in uitvoering

Uitgangspunt van de strategie is dat de EU een moderne, grondstoffenefficiënte en concurrerende economie wil worden die:

 • de netto-uitstoot aan broeikasgassen tegen 2050 tot nul reduceert;
 • economische groei oplevert zonder grondstoffen uit te putten;
 • geen mens of regio aan zijn lot overlaat.

Dit krijgt handen en voeten in de European Green Deal. Hierin is vastgelegd welke investeringen nodig zijn, welke financiële instrumenten beschikbaar zijn en hoe de EU tot een inclusieve en eerlijke transitie kan komen.

In de loop van de jaren wordt de Green Deal verder uitgewerkt met onder andere diverse financieringsmogelijkheden. Een interessante ontwikkeling voor bedrijven die met een innovatief project bij willen dragen aan de verduurzaming van Europa.

 

Subsidie voor groene en innovatieve samenwerkingsprojecten

Eén van de subsidie-instrumenten die gebruikt zal worden voor de uitvoering van de Green Deal is Horizon 2020. Na een populaire eerste call afgelopen mei binnen de EIC Accelerator, volgt in september een volgende oproep binnen het Horizon 2020 framewerk. Daarbij gaat het voornamelijk om de zogenaamde ‘Innovation Actions’ en ‘Research and Innovation Actions’. Deze openstelling loopt naar verwachting door tot in januari 2021. Binnen onderstaande onderwerpen zullen diverse calls voor projectvoorstellen worden gepubliceerd. We houden je op de hoogte!

Voorlopige onderwerpen van de calls:

 • vergroten klimaatambitie;
 • schone, betaalbare en veilige energie;
 • industrie voor een duurzame en circulaire economie;
 • energie- en grondstoffen efficiënte gebouwen;
 • duurzame en slimme mobiliteit;
 • van boer tot bord;
 • ecosystemen en biodiversiteit;
 • geen vervuiling en een gifvrije omgeving;
 • vergroten van kennis over het ondersteunen van de EU Green Deal;
 • burgerparticipatie in de transitie naar een klimaatneutraal, duurzaam Europa;
 • internationale samenwerking.

 

Interesse? Neem contact op!

Werkt jouw bedrijf met een samenwerkingspartner aan innovatieve oplossingen die bijdragen aan de Europese klimaatdoelstellingen? Valt jullie plan of project onder de genoemde onderwerpen van de aanstaande call van Horizon 2020? Er komt veel kijken bij het indienen van een aanvraag voor subsidie via Horizon 2020. Wij hebben de experts in huis en we begeleiden je hier graag bij. Neem contact op voor een persoonlijk subsidiegesprek, dan kijken we samen of deze subsidie bij je past en of er wellicht nog meer passende regelingen zijn waar jij gebruik van kunt maken.