Onze wereld leefbaar houden, vind ik heel belangrijk. Dit bewustzijn breng ik graag over aan anderen, liever nog gisteren dan vandaag. Het is niet voor niets dat ik daarom gekozen heb voor een rol als associate consultant.

Tijdens het schrijven van de projectvoorstellen voor subsidieaanvragen vind ik communicatie met de klant heel belangrijk. Een plezierige samenwerking ontstaat door goed te luisteren, heldere afspraken te maken en terugkoppeling aan elkaar te geven.

Met de opgedane kennis tijdens mijn studie analytische chemie ben ik in staat technische innovaties goed te doorgronden. Door alle mogelijkheden onder elkaar te zetten, kan ik daarmee de beste subsidies vinden.