Binnen mijn werk in de non-profit sector deed ik al veel ervaring op met subsidies. Ik werkte als aanvrager van financiële hulp, maar ook als verstrekker. De stap naar Innovencio als intermediaire partij was een logisch vervolg. Door mijn ervaring leef ik mee met jou als ondernemer met een innovatief of duurzaam idee. Echter, ken ik ook het scherpe oog van een subsidieverstrekker.

Waar je op kunt rekenen als je met mij werkt? Ik ben scherp en werk nauwkeurig, waardoor ik financiële stukken snel doorgrond en details mij niet ontgaan. Kwaliteit staat voor mij altijd bovenaan.

Met lezen en schrijven als grote passies zijn controles op projectplannen of voortgangsrapportages beslist aan mij toevertrouwd. Ik sta je graag bij om rapportages tot een goed eindresultaat te brengen zodat we een nette subsidieverantwoording kunnen indienen.

In mijn vrije tijd doe ik vrijwilligerswerk bij het Rode Kruis en bij El Bosco in ‘s-Hertogenbosch (een stichting voor belangstellenden voor de taal en cultuur van Spanje en Latijns-Amerika). Wat ik daar doe? Schrijven natuurlijk!