Uit de praktijk weet ik hoe moeilijk het is om innovatieve en duurzame ideeën van de grond te krijgen, en al helemaal de financiering hiervan. Dit heb ik geleerd van mijn tijd als startup-initiatiefnemer op het gebied van duurzaamheid.

Na mijn studies Duitse taal en cultuur in Nijmegen en Europese studies in Münster ben ik tweeënhalfjaar operations manager en mede-initiatiefnemer geweest bij een startup voor agrivoltaics (duaal grondgebruik dat het opwekken van zonne-energie combineert met reguliere landbouw). In deze rol heb ik bijgedragen aan het ontwikkelen van een teeltondersteunende voorziening met zonnecellen en publiek-privaat gewasonderzoek naar groente- en fruitteelt binnen het microklimaat onder zonnepanelen. Ook hield ik me bezig met het toepassen van moderne ICT-technologieën in de landbouw (smart farming). Denk bijv. aan het gebruik van slimme landbouwsensoren die aan een online platform gelinkt zijn, om duurzamer met water om te gaan en de groeiomstandigheden nauwlettend te volgen (meten is weten!).

Als startup-initiatiefnemer zag ik van dichtbij dat nieuwe ideeën met veel potentie en innovatief onderzoek niet automatisch op financiële steun kunnen rekenen. Voor de slaagskans van een innovatief idee is de juiste, overtuigende verwoording cruciaal om de benodigde ondersteuning te krijgen. Om innovatie mogelijk te maken, hield ik me in de loop der jaren bezig met subsidies voor verduurzaming (DEI en SDE), innovatie (WBSO), publiek-privaat wetenschappelijk onderzoek (HiTMaT) en agrifood (RNOB). Bij het schrijven van subsidieaanvragen kan ik zowel uit mijn taalgevoel als vakinhoudelijke en technische kennis over innovatie en duurzaamheid uit de praktijk putten. 

Als junior consultant zet ik mij bij Innovencio in om andere vernieuwende bedrijven te helpen bij het schrijven van een succesvolle subsidieaanvraag, zodat zij hun ideeën kunnen realiseren. Graag help ik je met het vinden van de juiste subsidieregeling op het gebied van duurzaamheid, innovatie, ICT of agrifood!