Werkt jouw industriebedrijf in de grensregio Vlaanderen-Nederland aan het schoner en duurzamer maken van productieprocessen? Heb je een innovatief projectidee om dit mogelijk te maken? Grijp nu je kans, en dien een voorstel in voor een GIST-subsidie! Zo kun je 50% van de projectkosten voor je haalbaarheidsstudie vergoed krijgen, tot een maximaal subsidiebedrag van €120.000,-. 

GIST: Growing Industry through a Sustainability Transition

De risicovolle fase tussen R&D en het vermarkten van een product noemt men ook wel de “Valley of Death”. Door een tekort aan kennis, hoge opstartkosten en onzekere resultaten sneuvelen veel innovatieve plannen. Ook bij het verkleinen van de ecologische voetafdruk van de proces- en maakindustrie is dit een veelvoorkomend probleem. Daarom is de GIST-haalbaarheidssubsidie geïntroduceerd. Hiermee kunnen bedrijven de Valley of Death overbruggen, en de ontwikkeling van hun innovatieve technologie afronden. De GIST-subsidie is onderdeel van het Europese programma Interreg V Vlaanderen-Nederland.

2018-2020

De GIST-regeling loopt van 1 januari 2018 t/m 31 december 2020. In deze periode krijgen bedrijven vijf keer de gelegenheid om voorstellen voor Front End Engineering Design (FEED)-haalbaarheidsstudies in te dienen. Elk van deze vijf oproepen heeft een specifiek thema: energie, grondstoffen, water, mobiliteit en circulair. De haalbaarheidsstudie moet worden uitgevoerd door een onafhankelijke, deskundige partij (zoals een kennisinstelling, laboratorium of onderzoeksbureau). Uitsluitend de kosten van deze externe partij komen in aanmerking voor subsidie.

Er zijn 2 typen projecten mogelijk binnen de GIST-regeling:

  • FEED-haalbaarheidsstudies: langdurige projecten, voor het uitwerken van concepten en het in kaart brengen van operationele uitdagingen en financiële risico’s. De maximale projectduur voor FEED-haalbaarheidsstudies is 12 maanden.
  • FEED-light haalbaarheidsstudies: korte projecten voor het oplossen van specifieke kennis- of technische vragen. De focus ligt bij deze projecten op de samenwerking tussen asset-owners en kennisinstellingen. FEED-light studies hebben een maximale projectduur van 6 maanden.

Het subsidiebedrag varieert van €15.000 (light-studies) tot €120.000 (grote studies), waarbij de subsidie 50% van de totale kosten vertegenwoordigt. Deze subsidie kan worden aangevraagd door MKB’ers én grote ondernemingen, zowel individueel als in samenwerkingsverband.

Huidige oproep

De vierde en huidige oproep loopt van 15 juni t/m 31 augustus 2019, en heeft “mobiliteit” als thema. Laat je hier echter niet door weerhouden, want het thema is niet bindend. GIST zoekt projectvoorstellen die op basis van een innovatieve technologie bijdragen aan een ‘koolstofarme’ economie. Concreet gaat het om technologieën of processen die het energie- of grondstofverbruik significant verlagen met een groot opschalingspotentieel. Dit mag zowel op industrieel- als op consumentenniveau.

Wanneer kom je in aanmerking?

Geef antwoord op de volgende vragen om te bepalen of jouw project kans maakt op de GIST-subsidie:

  1. Behoort je bedrijf tot de proces- of maakindustrie?
  2. Is je bedrijf gevestigd in Vlaanderen, Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland of Limburg?
  3. Heb je de R&D fase voor jouw innovatieve cleantech-oplossing al grotendeels achter de rug, en ben je bereid hierin te investeren?

Als je al deze vragen met “Ja” hebt beantwoord, is jouw project zeer geschikt voor het aanvragen van GIST-subsidie!

Adviesgesprek aanvragen?

Heb je interesse of wil je meer weten over de GIST-regeling? Neem dan snel contact op met mij, GIST-expert Tara van den Bogert. Ik kijk en denk graag met je mee om te zien of jouw project in aanmerking komt voor deze subsidie, en help je met het schrijven van een succesvolle aanvraag!