Begin september opende de Hernieuwbare Energietransitie (HER+). Net zoals de SDE++ verbreedt ook deze regeling zich door niet alleen het opwekken van duurzame energie, maar ook CO2-reductie in de voorwaarden op te nemen. Hierdoor komen meer soorten projecten voor subsidie in aanmerking. De HER+ richt zich op onderzoek, ontwikkeling en demonstratie van innovatieve oplossingen die leiden tot CO2-reductie in 2030. Deze oplossingen moeten zorgen voor besparing op de toekomstige uitgaven aan de subsidie voor de nieuwe Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). De voorwaarde hierbij is wel dat de verwachte besparingen groter zijn dan de gevraagde subsidie voor het HER+-project. Daarmee moet deze regeling de energietransitie uiteindelijk goedkoper maken.

 

Welke projecten komen in aanmerking voor de HER+?

Door de genoemde verbreding maken meer projecten kans op subsidie. Het draait niet meer alleen om hernieuwbare energie: je kunt ook een aanvraag indienen wanneer jouw bedrijf werkt aan een innovatief project omtrent:

  • de benutting van restwarmte;
  • elektrische boilers en warmtepompen;
  • waterstof door elektrolyse
  • CO2-afvang en -opslag.

Naast deze technieken richt de HER+ zich op projecten die de productie van windenergie op zee goedkoper maken. Hetzelfde geldt voor projecten die zich richten op de combinatie van opwekking en opslag van hernieuwbare energie. Verder zijn projecten welkom rond opwekking en slimme regeling van hernieuwbare energie op decentraal niveau. Tot slot is er subsidie voor hernieuwbare-energietechnieken die níet in de SDE++ zitten maar waarmee extra hernieuwbare-energieproductie wel haalbaar is.

Interesse in de HER+?

De openstelling van de HER+ is van 1 september 2020 tot en met 31 maart 2021 17:00 uur. Het totale subsidiebudget is € 30 miljoen. Het RVO behandelt aanvragen volgens het principe ‘first come, first served’, tot het budget uitgeput is.

Heb je interesse in deze verbrede HER+-regeling? Neem contact met ons op voor een persoonlijk subsidiegesprek, dan kijken wij samen met jou naar de mogelijkheden.