SME Instrument

Hernieuwbare energie

Middels de subsidieregeling Hernieuwbare energie worden innovatieve projecten die leiden tot de productie van (additionele) duurzame energie ondersteund en gestimuleerd. Technologieën gericht op de inzet van niet-fossiele hernieuwbare energiebronnen komen in aanmerking.

Wat zijn Hernieuwbare energie projecten?

Projecten gericht op de ontwikkeling van installaties die gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen, voor de productie van energie komen in aanmerking. Het gaat hierbij om projecten met een hoog TRL level (6 – 8). Ben je dus bezig met de ontwikkeling van dergelijke technologie en zoek je financiering voor het demonstreren van deze technologie aan de markt op industriële schaal? Of ben je bezig met de opzet van een pilotinstallatie? Dan is de Hernieuwbare energie regeling wellicht interessant voor jou! In beperkte mate mogen activiteiten met TRL 4-5 worden meegenomen.

afbeelding site (BBEGR)

Wanneer Hernieuwbare energie aanvragen?

De Hernieuwbare energie regeling is nog maar open tot 31 maart en het budget wordt verdeeld op een ‘Eerst-komt-eerst-maalt’ basis.

Wat zijn de criteria voor een Hernieuwbare energie-aanvraag

  • Het gaat om een samenwerkingsproject, waarbij het consortium tenminste één ondernemer bevat.
  • Het project moet leiden tot een besparing op de SDE+ uitgaven. Dit wil zeggen dat door de realisatie van het innovatieproject de kosten voor de productie van de energie lager worden dan de momenteel geldende basisbedragen.

Wat betekent de Hernieuwbare energie financieel?

Per project wordt maximaal €6 miljoen uitgekeerd. Afhankelijk van de activiteiten wordt tussen de 25% en de 50% van de projectkosten vergoed. Voor onderzoeksorganisaties is dit 80% van de activiteiten.

Waarom Innovencio betrekken bij je Hernieuwbare energie-aanvraag?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

  • Wij weten precies welke projecten voldoen Niet alle projecten voldoen aan de eisen. Wij weten precies welke innovaties en projecten voldoen en wat de opbrengst voor jou is.
  • Verlichting van de lasten voor de klant Wij hebben de regeling scherp in het vizier, waardoor wij eventuele veranderingen direct opmerken en je daarover kunnen informeren. Daarnaast zorgen wij voor het op tijd bij jou opvragen van de benodigde gegevens, waardoor je nooit een deadline mist.

Meer weten?

Neem contact op!