SME Instrument

Hernieuwbare energie

Middels de subsidieregeling Hernieuwbare energie worden innovatieve projecten die leiden tot de productie van (additionele) duurzame energie ondersteund en gestimuleerd. Technologieën gericht op de inzet van niet-fossiele hernieuwbare energiebronnen komen in aanmerking. Het gaat hierbij om projecten met een hoog TRL level (6 – 8). Ben je dus bezig met de ontwikkeling van dergelijke technologie en zoek je financiering voor het demonstreren van deze technologie aan de markt op industriële schaal? Of ben je bezig met de opzet van een pilotinstallatie? Dan is de Hernieuwbare energie regeling wellicht interessant voor jou! In beperkte mate mogen activiteiten met TRL 4-5 worden meegenomen.

Bart van Bussel
Hernieuwbare Energie-Expert

Benieuwd of jouw project in aanmerking komt voor deze of een andere duurzaamheidssubsidie?
Ik help je graag.

Tel: 06 – 27 47 48 95
Email: bart@innovencio.nl

Wanneer Hernieuwbare energie aanvragen?

De regeling ‘Hernieuwbare Energie’ is geopend van 1 april t/m 31 augustus 2020 om 17.00 uur. Het voornemen is om vanaf 1 september de HER opnieuw open te stellen tot 31 maart 2021.

De beoordeling van de aanvragen vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

Wat zijn de criteria voor een Hernieuwbare energie-aanvraag?

Binnen de regeling Hernieuwbare Energie kunnen projecten passen die:

  1. de productie van hernieuwbare energie voor enig kalenderjaar goedkoper maken via technieken, zoals genoemd in de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie (de SDE+aanwijsregeling), hierna: SDE+technieken;
  2. de productie van windenergie op zee goedkoper maken;
  3. de opwekking en opslag van duurzame energie combineren;
  4. de opwekking en slimme regeling (smart grids) van duurzame energie combineren op decentraal niveau;
  5. duurzame energie-opties betreffen die niet in de SDE+ zitten én waarop additionele productie haalbaar kan zijn door innovatie. Dit betreft de opties zonnewarmte, kleinschalige (<15 kWp) of niet aan het net gekoppelde zon PV-systemen, ondiepe bodemenergie (<500m) en buitenluchtwarmte (de laatste twee gebruiken warmtepompen als techniek).

Ten slotte moet er sprake zijn van een samenwerkingsverband met daarin tenminste één ondernemer.

Wat betekent de Hernieuwbare energie financieel?

Er is voor de komende openstelling een totaalbudget van € 20 miljoen beschikbaar. Per project wordt maximaal € 6 miljoen uitgekeerd. Afhankelijk van de activiteiten wordt tussen de 25% en de 50% van de projectkosten vergoed. Voor onderzoeksorganisaties is dit 80% van de activiteiten.

Waarom Innovencio betrekken bij je Hernieuwbare energie-aanvraag?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

  • Wij weten precies welke projecten voldoen Niet alle projecten voldoen aan de eisen. Wij weten precies welke innovaties en projecten voldoen en wat de opbrengst voor jou is.
  • Verlichting van de lasten voor de klant Wij hebben de regeling scherp in het vizier, waardoor wij eventuele veranderingen direct opmerken en je daarover kunnen informeren. Daarnaast zorgen wij voor het op tijd bij jou opvragen van de benodigde gegevens, waardoor je nooit een deadline mist.

Meer weten?

Neem contact op!