Hernieuwde opening Topsector Energiestudies Industrie

Op 15 januari start de openstelling van de Topsector Energiestudies Industrie. De Topsector Energie biedt jaarlijks subsidie aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties. Wil jij als ondernemer in de industrie de haalbaarheid onderzoeken van een innovatief pilot- of demonstratieproject dat kosteneffectief CO2-emissies kan gaan reduceren in 2030? Dan is deze regeling wellicht wat voor jou!

Wijzigingen programma

De Topsector Energiestudies Industrie kende voorgaande jaren al de haalbaarheidsstudie en de milieustudie. Daar is nu ook de vergelijkbare studie bijgekomen. Dit is een studie ter voorbereiding op milieu-investeringen in een demonstratieproject die niet onder de definitie van onderzoek en ontwikkelen vallen. De eindgebruiker/exploitant investeert hierbij in een nieuwe techniek. Meer over deze drie studies lees je op onze regelingenpagina TSE Industrie.

Extra programmalijn

Naast de vier programmalijnen van 2019 is nog een vijfde lijn toegevoegd: ‘Sluiting van industriële ketens’. Deze lijn richt zich op innovaties in industriële ketens waarbij ook reststromen worden meegenomen. Daarbij speelt recycling van materialen en de inzet van biogrondstoffen naar hoogwaardige producten een belangrijke rol. De andere vier programmalijnen zijn ‘Een CO2-vrij industrieel warmtesysteem’, ‘Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen’, ‘CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage)’ en ‘Overige CO2-reducerende maatregelen’.

Topsector Energiestudies Industrie aanvragen?

In totaal is er € 6 miljoen beschikbaar voor deze regeling. Aanvragen is mogelijk tot 7 januari 2021 om 17.00 uur. Er is sprake van first come, first serve.

Heb je interesse in deze regeling? Wij hebben ruim ervaring met de TSE Industrie subsidie. Neem contact met ons op voor een persoonlijk subsidiegesprek.