Maak gebruik van subsidieregelingen voor innovatieve ideeen

Horizon 2020

Wat is Horizon 2020?

Horizon 2020 is het grootste programma van de Europese Commissie om onderzoek en innovatie te stimuleren, met bijna €80 miljard subsidie beschikbaar tussen 2014 en 2020. Dit framework dient als een middel om economische groei te behalen en banen te creëren. Zo kan het concurrentievermogen van Europa vergroot worden. Hiernaast kan de Europese Commissie eerder haar gestelde doelen en politieke prioriteiten behalen door bij te dragen aan innovatieve ontwikkeling. Twee belangrijke subsidieinstrumenten binnen het Horizon 2020 innovatieprogramma zijn de EIC Accelerator en de Eurostars. Daarnaast is in 2020 de European Green Deal geopend.

Pijlers en horizontale acties

Het Horizon 2020 programma rust op drie pijlers:

 • Maatschappelijke uitdagingen
 • Industrieel leiderschap
 • Wetenschap op topniveau.

Hiernaast zijn er subsidies beschikbaar voor projecten binnen twee horizontale acties:

 • Wetenschap met en voor de samenleving
 • Excellentie verspreiden en participatie stimuleren

Werkprogramma 2018-2020

Horizon 2020 wordt geïmplementeerd door middel van tweejarige werkprogramma’s. Het huidige (en laatste) 2018-2020 werkprogramma van Horizon 2020 bestaat uit verschillende focusgebieden, met een totaal budget van ongeveer €30 miljard:

 • Werken aan een low-carbon, klimaatbestendige toekomst
 • Het verbinden van economische en ecologische verbetering, voor het bereiken van een circulaire economie
 • Het digitaliseren en transformeren van Europese industrie en diensten
 • Verbeteren van de effectiviteit van de Security Union

Binnen deze vier focusgebieden bestaan vele verschillende oproepen, met onderwerpen binnen de agricultuur, biotechnologie, energie, voedsel en gezondheid, ruwe materialen, transport en nog veel meer. Vanwege de brede scope van Horizon 2020 biedt dit programma vele subsidiemogelijkheden.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie vanuit Horizon 2020, moet jouw voorstel passen binnen één van de pijlers of horizontale acties van het programma. Voor elk onderdeel zijn verschillende regels van toepassing. Deze staan beschreven in het betreffende werkprogramma en zijn te vinden op de website van de Europese Commissie. Voor de meeste onderdelen is een samenwerking tussen meerdere organisaties uit verschillende Europese landen vereist.

Wie komt in aanmerking?

 • Individuele wetenschappelijke onderzoekers
 • Kennisinstellingen
 • Bedrijven

Beschikbare subsidie

De subsidiemogelijkheden binnen Horizon 2020 variëren per oproep. Het programma financiert zowel kleinschalige als grootschalige innovatieprojecten binnen de verschillende pijlers en horizontale acties. Bij bepaalde projectvormen is het vereist dat de subsidie wordt aangevraagd met 3 of meer internationale partners. Soms vraagt een call specifiek om deelname van een midden- en kleinbedrijf (MKB).

Ondanks het feit dat er veel komt kijken bij een aanvraag voor dit programma, is het zeker de moeite waard! Bij verschillende projectvormen verstrekt de Europese Commissie vaak een subsidie van 70-100% van de totale kosten. Hiernaast kun je een groot subsidiebedrag ontvangen van ongeveer €2 miljoen tot €15 miljoen per project!

Het Horizon 2020 programma bevat bijvoorbeeld een speciaal MKB-instrument. Bedrijven kunnen binnen dit instrument €50.000 subsidie aanvragen voor een haalbaarheidsstudie met een looptijd van 6 maanden. Voor realisatie van het businessplan (12-24 maanden) kan vervolgens een financiering van €500.000 tot €2,5 miljoen verkregen worden, voor 70% van de totale projectkosten.

Waarom Innovencio je kan helpen bij jouw Horizon 2020 aanvraag

Horizon 2020 is een zeer groot en ambitieus programma, met vele verschillende onderdelen. Vanwege deze brede scope biedt Horizon 2020 de mogelijkheid op financiering voor een innovatief project, het versterken van je internationale netwerk, onderzoekers aantrekken of behouden en het opdoen van nieuwe kennis en expertise.

Het Horizon 2020 programma is ontzettend breed en competitief. Het kan lastig zijn om te bepalen voor welke oproep(en) jij in aanmerking komt, en daarnaast zijn de aanvragen vaak zeer uitgebreid en complex. Innovencio biedt begeleiding bij het gehele proces. Wij kunnen je helpen bij het kiezen van de oproep waar je project het best bij aansluit, en hiernaast bieden we begeleiding bij het schrijven van een projectvoorstel van uitstekende kwaliteit. Samen werken we aan het vergroten van de slagingskansen van jouw project!

Wil je weten of jouw project in aanmerking komt voor een Eurostars, SME Instrument of andere Horizon 2020 subsidie? Neem contact op met onze experts Kees Vernooij of Joep van der Weijden.

Meer weten?

Neem contact op!