Het wordt een van de grootste fondsen in de wereld op het gebied van klimaatinnovatie: het Innovation Fund van de Europese Unie. Dit fonds is bedoeld als sleutelinstrument richting een klimaatneutraal Europa in 2050. Daarmee sluit het aan op het Klimaatakkoord van Parijs. Het budget ligt rond de € 10 miljard met een looptijd tot 2030. De eerste call zal naar alle verwachting midden 2020 plaatsvinden. De focus ligt op demonstratieprojecten voor innovatieve koolstofarme technologieën. Bedrijven kunnen het fonds combineren met andere subsidieprogramma’s zoals Horizon Europe.

 

Doel Innovation Fund

De Europese Commissie heeft drie doelstellingen voor het Innovation Fund opgesteld:

  • het helpen creëren van de juiste financiële prikkels voor projecten om te investeren in de volgende generatie koolstofarme technologieën;
  • het stimuleren van de groei en het concurrentievermogen door EU-bedrijven de kans te geven om mondiale technologieleiders te worden;
  • het ondersteunen van innovatieve koolstofarme technologieën in alle lidstaten bij de lancering en het op de markt brengen van de technologie.

Criteria Innovation Fund

Het Innovation Fund richt zich op zeer innovatieve technologieën en grote flagship-projecten met een Europese toegevoegde waarde die kunnen leiden tot aanzienlijke emissiereducties. De focus ligt hierbij op:

  • innovatieve koolstofarme technologieën en processen in energie-intensieve industrieën;
  • projecten op het gebied van (de constructie en uitvoering van) de afvang, opslag en het (her)gebruik van koolstof;
  • innovatieve hernieuwbare energieopwekking;
  • energieopslag.

Het Innovation Fund ondersteunt tot 60% van de extra kapitaal- en operationele kosten die zijn gelinkt aan innovatie. Het fonds kan tot 40% van de subsidie toekennen op basis van vooraf vastgestelde mijlpalen voordat het hele project volledig operationeel is.

Interesse? Neem contact op!

Op dit moment bereidt de Commissie de eerste indieningsronde voor. Deze ronde zal naar alle waarschijnlijkheid halverwege 2020 gepubliceerd worden. Daarna komen er tot 2030 regelmatig openstellingen.

Werk jij in 2020 aan een demonstratieproject op het gebied van innovatieve koolstofarme technologie? Neem dan contact met ons op, zodat we kunnen bekijken of jouw project kans op deze subsidie maakt.