Na enige vertraging is het Europese Financieringsprogramma ‘Innovation Fund’ in juli van start gegaan. Dit fonds met een totaalbudget van € 10 miljard is bedoeld voor baanbrekende projecten die door middel van innovatie bijdragen aan een groenere Europese economie. De eerste call is gericht op de zogenaamde ´flagship´ projecten. Dit zijn grootschalige projecten met investeringskosten van meer dan € 7,5 miljoen. Deze hebben t/m 29 oktober 2020 de tijd voor het indienen van hun (verkorte) aanvraag. Naar verwachting zal er eind 2020 een openstelling voor kleinschaliger projecten komen.

 

Financiering voor innovatieve koolstofarme technologieën

Werkt jouw bedrijf of consortium aan innovatieve koolstofarme technologieën die bijdragen aan de Europese klimaatdoelstellingen? Ben je de onderzoeksfase voorbij en wil je een pilot- of demonstratieproject starten? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor financiering vanuit het Innovation Fund. Er is voor deze eerste call € 1 miljard beschikbaar. Dit budget komt vanuit de opbrengsten van het Europese Emissions Trading System (ETS). Om die reden is het belangrijk dat er minstens één ETS-plichtige onderneming in het project participeert. Daarnaast wordt er een zekere mate van ‘volwassenheid’ van een project verwacht.

 

Werkgebieden en financiering van Innovation Fund

Het fonds steunt onder meer projecten op het gebied van:

  • koolstofarme technologieën en processen in de energie-intensieve industrie;
  • producten die koolstof-intensieve producten vervangen;
  • CCU, carbon capture and utilisation;
  • CCS, carbon capture and storage;
  • duurzame energieopwekking;
  • energieopslag.

Het subsidiepercentage is aanlokkelijk: je kunt tot maximaal 60% van de extra kapitale en operationele kosten met behulp van het Innovation Fund financieren. Op basis van vooraf aangewezen mijlpalen kun je de subsidie bovendien flexibel laten uitbetalen. Zo is het mogelijk dat tot 40% van de totale subsidie – op basis van genoemde mijlpalen – al vooraf tijdens de projectvoorbereidingen wordt uitbetaald.

 

Interesse in financiering via het Innovation Fund?

Vraag je je af of jouw project in aanmerking komt voor financiering vanuit het Innovation Fund? Neem contact met ons op voor een persoonlijk subsidiegesprek. Wij adviseren je op het gebied van het Innovation Fund en kijken daarnaast of er in jouw situatie nog andere subsidies passend zijn.