Invest-NL: financiering voor innovatie

Nederland moet duurzamer en innovatiever worden en daar is geld voor nodig. Helaas lukt het innovatieve bedrijven niet altijd om financiering te vinden voor een project op het gebied van energie- of klimaattransitie. Invest-nl is een nieuw fonds dat zich speciaal op deze groep richt. Dit fonds, dat onder leiding staat van voormalig minister van financiën Wouter Bos, is op 16 januari 2020 van start gegaan.

Langere terugverdientijd

Het fonds heeft € 1,7 miljard geld in kas, beschikbaar gesteld door de overheid. Investeringen die door het fonds worden gedaan, moeten zichzelf wel op termijn terugverdienen. Het fonds richt zich vooral op projecten en technologieën die in de ontwikkelfase al succesvol zijn gebleken en die willen opschalen. Omdat rendement in de daaropvolgende fase nog op zich laat wachten, haken banken en particuliere investeerders vaak af. De algemene termijn van vijf jaar is voor veel projecten te kort, waardoor opschalen uiteindelijk niet lukt.

Investeringsdrempel

In dat gat wil Invest-NL springen door onder andere te werken met een langere terugverdientijd. Gebruikers van Invest-NL moeten nog steeds zelf op zoek naar investeerders. Het aandeel van het fonds mag maximaal de helft van het benodigde bedrag zijn. Daarnaast is er sprake van een investeringsdrempel van minimaal € 5 miljoen.

Interesse in Invest-NL?

Heb jij een project met een goed idee op het gebied van energie- of klimaattransitie? Wil je dit idee verder uitwerken, maar mis je financiële input om op te schalen? Dan zou Invest-NL iets voor jou kunnen zijn. Daarnaast zijn er nog veel andere mogelijkheden op het gebied van subsidie en financiering. Neem contact met ons op voor een persoonlijk subsidiegesprek.