Ben je bezig met het ontwikkelen van emissiearme vervoermiddelen? Draag je bij aan de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen? Dan is de DKTI-Transport een interessante regeling voor jouw bedrijf!

Wat houdt DKTI-Transport in?

DKTI-Transport staat voor Demonstratieregeling KlimaatTechnologieën en –Innovaties in transport. Het budget voor DKTI-transport is € 29,5 miljoen. Je kunt € 500.000,- krijgen voor de ontwikkeling van een product dat bijdraagt aan duurzaam transport en €2.000.000 voor een proeftuin.

Voor de volgende thema’s kunt je een projectvoorstel indienen:

  • elektrisch rijden en varen
  • efficiënte schepen
  • rijden op waterstof
  • biobrandstoffen in luchtvaart en zwaar wegverkeer.

Een projectvoorstel kan gaan over een proeftuin, een experimentele ontwikkeling of een haalbaarheidsstudie.

Doel van deze regeling:
Het versnellen van de ontwikkeling van emissiearme vervoermiddelen en het versnellen van de uitrol of het gebruik van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen.
De regeling geeft invulling aan afspraken uit het energieakkoord, het klimaatakkoord en de duurzame brandstofvisie, waarin de klimaatdoelstellingen voor de lange termijn staan voor de sector verkeer en vervoer.

Wie kan een aanvraag indienen en wanneer?
Een aanvraag kan ingediend worden door een onderneming, een samenwerkingsverband van ondernemingen, of een samenwerkingsverband van een onderneming met een onderzoeksorganisatie of een niet-gouvernementele organisatie.

De regeling is al geopend:

  • tot en met 19 juni 2019 kunt u een aanvraag doen voor experimentele ontwikkeling of een proeftuin;
  • tot en met 4 september 2019 kunt u een aanvraag doen voor een haalbaarheidsstudie, een innovatiecluster en voor cofinanciering

Aanvragen voor een haalbaarheidsstudie en cofinanciering worden verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Aanvragen voor experimentele ontwikkeling, proeftuin en innovatiecluster worden verdeeld door rangschikking van de aanvragen.

Wil je meer weten?

Bekijk dan onze pagina over DKTI of neem contact op met Liesbeth Kraaijveld.