De Europese Unie is op zoek naar innovatieve projecten die het Europese milieu- en klimaatbeleid verder ontwikkelen of in de praktijk brengen. De EU stimuleert dit soort projecten door middel van het LIFE-programma 2020. Het grote voordeel? Elke Europese organisatie kan meedoen. Dit geldt zowel voor overheden als voor NGO’s, voor kleine tot grote bedrijven en tevens zowel voor bedrijven die alleen werken als voor samenwerkingsverbanden.

Er is een budget van ruim € 450 miljoen beschikbaar voor het LIFE-programma. 75% hiervan gaat naar het subprogramma Milieu met thema’s als circulaire economie, hulpbronnengebruik, biodiversiteit en communicatie rond milieubeleid. De overige 25% is voor het subprogramma Klimaat met de thema’s klimaatverandering en reductie van broeikasgassen.

Aanpassing LIFE-programma 2020 vanwege corona

Vanaf 2 april kun je een aanvraag indienen. Vanwege de coronacrisis zijn de sluitingsdata verruimd: de concept notes moeten half juli ingediend zijn en de deadline voor de definitieve aanvraag is op 6 oktober 2020. Andere tegemoetkomingen vanwege de coronacrisis zijn:

  • Er komt een mogelijkheid om een één-op-één gesprek over je project aan te vragen.
  • Particuliere bedrijven hoeven niet langer een open tender uit te schrijven bij contracten boven de € 135.000.
  • Alle projecten krijgen toestemming om lokale initiatieven te ondersteunen die aan het projectdoel kunnen bijdragen. De begunstigde mag hierbij subsidiegelden schenken aan een derde partij die verantwoordelijk is voor zo’n initiatief. Op deze manier kunnen kleine partijen die zelf geen project kunnen opzetten, toch een rol spelen in het bereiken van het doel van het project.
  • Er is aan de richtlijnen een aparte sectie toegevoegd die het mogelijk maakt voor een startup om als partner van een groter bedrijf aan een project mee te werken. De startup kan op deze manier doorgroeien, terwijl het grotere bedrijf toegang krijgt tot de kennis en kunde van de startup.

Meer informatie over het LIFE-programma vind je op onze speciale regelingenpagina LIFE. Heb je interesse in deze subsidie? Neem dan contact op voor een gratis subsidiegesprek!