Agrofood

LimburgAgrofood

Met het programma LimburgAgrofood ondersteunt het LIOF ondernemers in de agrofood-sector bij het versterken van de concurrentiepositie van hun bedrijf. Daarnaast zet het LIOF in op de versterking van de agrofood-sector in Limburg.

Een LimburgAgrofood-aanvraag is om drie redenen aantrekkelijk:

  • De subsidie wordt (achteraf) cash uitbetaald;
  • Het belang van regionale ontwikkeling staat voorop;
  • Risicovolle ontwikkelingsprojecten worden gestimuleerd.

Er kunnen momenteel geen aanvragen worden ingediend voor deze regeling, omdat de budgetten zijn uitgeput en de programmaperiode is verstreken. Er wordt gewerkt aan een nieuw programma, maar hierover zijn nog geen details bekend.

Celine Mulder
LIOF-Expert

Benieuwd of jouw project in aanmerking komt voor deze of een andere subsidie?
Ik help je graag.

Tel: 06 – 39 65 05 09
Email: celine@innovencio.nl

Welke subsidie-instrumenten kent LimburgAgrofood?

LimburgAgrofood kent drie varianten: een adviesproject, een innovatieproject en een kennistraject. Voor het innovatieproject en het kennistraject is het budget momenteel uitgeput. Deelname aan een adviesproject is nog beperkt mogelijk. Kijk voor meer informatie op LIOF.nl.

Innovatieproject

De regeling is gericht op de ontwikkeling en realisatie van een innovatief fysiek product of innovatieve dienst die gekoppeld is aan een fysiek product. Deze innovatie dient de weg naar de markt te vinden om zo bij te dragen aan het bedrijfsresultaat. De innovatie dient daarnaast ook een aantoonbare meerwaarde voor de klant te hebben.

Het maximale subsidiebedrag bedraagt € 70.000,- en het subsidiepercentage is 35%.

Kennistraject

Het kennistraject is dé efficiënte manier om verfrissende ideeën op te doen en tot een strategische verbetering te komen. Samen met experts en studenten ga je aan de slag om concrete vraagstukken in je bedrijf aan te pakken. Het doel van deze subsidie is het verbinden van WO- en HBO-kennisinstellingen in Limburg aan het mkb in de agrofoodsector en vice versa om daarmee de wederzijdse contacten, samenwerking en kennisuitwisseling te stimuleren.

De totale kosten van het kennistraject bedragen euro 10.000. LIOF vergoedt 75% van de kosten. Je eigen bijdrage bedraagt dus euro 2.500.

Adviesproject

Met dit subsidie instrument kan externe deskundigheid ingeschakeld worden door ondernemers. Deze deskundigheid kan daarbij toegepast worden voor het:

  • verbeteren van primaire bedrijfsprocessen
  • onderzoeken van nieuwe technologische ontwikkelingen (bijv. Big Data, Digitalisering, 4C etc.) in de eigen onderneming.
  • naar de volgende fase brengen van een nieuw te ontwikkelen product, proces of dienst
  • ontwikkelen van een nieuw business model, waardoor op een nieuwe manier waarde wordt gecreëerd

LIOF financiert middels de adviesproject-subsidie 50% van de kosten van de ingehuurde externe expert, tot een maximum van € 10.000.

Waarom Innovencio betrekken bij je LimburgAgrofood-aanvraag?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

  • Aanvullende subsidie bij WBSO Bij elke WBSO-aanvraag gaan we na of een plan ook in aanmerking komt voor LimburgAgrofood. Doordat de plannen dan al bekend bij ons zijn, kan die kennis gebruikt worden om in te schatten of een subsidieaanvraag voor LimburgAgrofood eveneens kanshebbend is. LimburgAgrofood kan dan als aanvullende subsidie naast de WBSO dienen. Zo slaan we twee vliegen in één klap.
  • Actieve benadering van de klant Vanwege de wisselende aanvraagtermijnen is het belangrijk om er op tijd bij te zijn om een aanvraag in te dienen. Dat moet soms op relatief korte termijn. Doordat we nauw contact onderhouden met onze klanten en goed op de hoogte zijn van hun ontwikkelingen, kunnen wij een klant gericht benaderen als we zien dat hun innovatieve idee aansluit bij de criteria van LimburgAgrofood.
  • Hoge scoringskans LimburgAgrofood-aanvragen De kwaliteit die wij als norm stellen aan de aanvragen, wordt ook als zodanig gewaardeerd.

Meer weten?

Neem contact op!