LimburgMakers

LimburgMakers stimuleert in Limburg gevestigde MKB’ers die nieuwe producten en/of diensten ontwikkelen. Het subsidieprogramma beoogt het concurrentievermogen van de Limburgse maakindustrie (sectoren machinebouw, mechatronica, automotive en materialen). Een LimburgMakers-aanvraag is om drie redenen aantrekkelijk:

  • De subsidie wordt (achteraf) cash uitbetaald;
  • Het belang van regionale ontwikkeling staat voorop;
  • Risicovolle ontwikkelingsprojecten worden gestimuleerd.
Daisy Wanningen - Management Assistent

Daisy Wanningen
LimburgMakers Expert

Heb je vragen over het aanvragen van LimburgMakers?
Ik help je graag.

Tel: 0418 – 84 18 85
Email: daisy@innovencio.nl

Welke subsidie instrumenten kent LimburgMakers?

Limburgmakers kent twee varianten: een adviesproject en een innovatieproject. Voor het innovatieproject zijn de deadlines in 2020 op 22 januari en 15 april.
Voor het adviesproject zijn de deadlines 15 januari, 19 februari, 25 maart, 29 april en 20 mei.

Innovatieproject

De regeling is gericht op de ontwikkeling en realisatie van een innovatief fysiek product of innovatieve dienst die gekoppeld is aan een fysiek product. Deze innovatie dient de weg naar de markt te vinden om zo bij te dragen aan het bedrijfsresultaat. De innovatie dient daarnaast ook een aantoonbare meerwaarde voor de klant te hebben.

Het maximale subsidiebedrag bedraagt € 70.000,- en het subsidiepercentage is 35%.

Adviesproject

Met dit subsidie instrument kan externe deskundigheid ingeschakeld worden door ondernemers. Deze deskundigheid kan daarbij toegepast worden voor het:

  • verbeteren van primaire bedrijfsprocessen
  • onderzoeken van nieuwe technologische ontwikkelingen (bijv. Big Data, Digitalisering, 4C etc.) in de eigen onderneming.
  • naar de volgende fase brengen van een nieuw te ontwikkelen product, proces of dienst
  • ontwikkelen van een nieuw business model, waardoor op een nieuwe manier waarde wordt gecreëerd

LIOF financiert middels de adviesproject-subsidie 50% van de kosten van de ingehuurde externe expert, tot een maximum van € 10.000.

Waarom Innovencio betrekken in je aanvraag?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

  • Aanvullende subsidie bij WBSO Bij elke WBSO-aanvraag gaan we na of een plan ook in aanmerking komt voor LimburgMakers. Doordat de plannen dan al bekend bij ons zijn, kan die kennis gebruikt worden om in te schatten of een subsidieaanvraag voor LimburgMakers eveneens kanshebbend is. LimburgMakers kan dan als aanvullende subsidie naast de WBSO dienen. Zo slaan we twee vliegen in één klap.
  • Actieve benadering van de klant Vanwege de wisselende aanvraagtermijnen is het belangrijk om er op tijd bij te zijn om een aanvraag in te dienen. Dat moet soms op relatief korte termijn. Doordat we nauw contact onderhouden met onze klanten en goed op de hoogte zijn van hun ontwikkelingen, kunnen wij een klant gericht benaderen als we zien dat hun innovatieve idee aansluit bij de criteria van LimburgMakers.
  • Hoge scoringskans LimburgMakers-aanvragen De kwaliteit die wij als norm stellen aan de aanvragen, wordt ook als zodanig gewaardeerd.

Meer weten?

Neem contact op!