De afgelopen jaren kon het innovatieve mkb in Limburg subsidie aanvragen via LimburgMakers, LimburgAgrifood en LimburgLogistiek. Na het sluiten van deze regelingen was het even stil. Maar inmiddels is er een nieuw programma, dat op 3 december opende. LimburgToekomstbestendig is gericht op versterking van de Limburgse economie en concurrentiepositie. Met deze regeling wil het LIOF focussen op projecten met aandacht voor (één van) de drie maatschappelijke opgaven ‘duurzaam, slim en gezond’. De regeling loopt tot eind 2023 en kent diverse indieningsrondes. Voor meer informatie over de eerste data kun je terecht op onze regelingenpagina.

 

Van oriëntatie tot ontwikkeling van prototypes

Ben jij werkzaam in de Limburgse industrie, logistiek, agrofood, bouwnijverheid, waterbedrijven, afvalbeheer of energievoorziening? Dan kun je als startup, scale-up of mkb’er subsidie aanvragen via LimburgToekomstbestendig. Er is een budget van € 8,7 miljoen is beschikbaar, verdeeld over een drietal investeringsinstrumenten:

  • CollectiefProject: ondersteuning voor verkennende en oriënterende activiteiten gericht op bewustwording. MKB-bedrijven die in collectief verband kansen willen pionieren worden ondersteund bij de ontwikkelen van innovatieve producten, diensten, processen en bedrijfsmodellen. LIOF draagt bij door 75% tegemoetkoming te bieden in externe kosten, tot € 7.500.
  • AdviesProject: ondersteuning van MKB’ers bij het toetsen van de haalbaarheid (technisch of economisch) van innovatieve producten, processen of ketenontwikkelingen door tegemoetkoming in de kosten van de inzet van een externe deskundige. LIOF draagt 50% bij in de kosten van een externe deskundige, tot € 7.500.
  • InnovatieProject: ondersteuning van MKB’ers bij de ontwikkeling van innovatieve prototypes. LIOF draagt tot 35% bij aan de ontwikkelingskosten met een maximum van € 50.000.

 

Interesse in LimburgToekomstbestendig? Neem contact op!

Wil je meer weten over LimburgToekomstbestendig? Of vraag je je af of jouw project binnen één van deze thema’s past? We denken graag met je mee. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend persoonlijk subsidiegesprek.