Werk je aan een innovatie waarmee energie wordt bespaard in de bebouwde omgeving? Of heb je een goed idee om duurzaam energie te produceren? Ontwikkel je een nieuwe techniek, een instrument of proces dat hiermee te maken heeft? Wellicht is de OPZuid 4F dan geschikt om jouw innovatie te stimuleren.

De subsidieregeling 4F koolstofarme economie is nog open tot 27 september en behoort tot het OPZuid programma. Laat je niet misleiden door de naam ‘koolstofarme economie’, de regeling is breder dan dat.
De subsidieverstrekker zoekt naar innovaties die bijdragen aan duurzame energieproductie. Dat mag ook in kW-besparing worden uitgedrukt. De focus ligt op projecten met een slimme uitrol naar de gebouwde omgeving omdat hier nu eenmaal een groot deel van de energieconsumptie plaatsvindt.
Met ‘gebouwde omgeving’ wordt een aaneengesloten bebouwing van overwegend woon-, werk-, recreatie- of verblijfsfunctie bedoeld.

Projecten die in aanmerking komen, kunnen een living lab zijn, een pilotproject, het opzetten van een vernieuwende organisatiestructuur of het verduurzamen van een recreatiepark.

Het snel kunnen opschalen van een innovatie is voor deze subsidie een belangrijk uitgangspunt. Tijdens deze openstelling is het Technology Readiness Level (TRL) breed; projecten vanaf TRL 6 tot en met TRL 9 kunnen deelnemen.

Per project is het maximale subsidiebedrag €1,5 miljoen met een percentage van maximaal 40%. In totaal is er €8 miljoen beschikbaar.

Meer weten? Neem dan contact op met mij, Carina, of één van mijn collega’s.