Het kabinet trekt in 2020 extra geld uit voor ondernemers die willen investeren in milieu- en klimaatvriendelijke technieken. Via de fiscale regelingen Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil) is hiervoor € 149 miljoen beschikbaar. Dit blijkt uit de Milieulijst 2020 die op 27 december is gepubliceerd in de Staatscourant. De lijst laat een aantal interessante ontwikkelingen zien.

Circulaire ondernemen op de Milieulijst 2020

Nieuw op de Milieulijst is productieapparatuur voor het maken van producten die na gebruik makkelijker uit elkaar te halen zijn voor hergebruik of recycling. Ook demontage-apparatuur komt in 2020 in aanmerking. Daarnaast is de lijst uitgebreid met verschillende circulaire producten, zoals meubels van gerecycled materiaal, volledig recyclebare zonnepanelen en circulaire matrassen. Zo kunnen ondernemers makkelijk investeren in circulaire producten.

De eisen voor het verwerken van (chemisch) gerecyclede kunststoffen zijn versoepeld. Ook investeringen in circulair ondernemen in de landbouwsector komen nadrukkelijker in aanmerking voor MIA\Vamil. Zo biedt de nieuwe Milieulijst voordeel voor de productie van biobased materialen door de landbouwsector.
In 2020 biedt de MIA\Vamil meer voordeel voor circulair bouwen. Nieuw op de Milieulijst zijn onder andere circulaire woningen, circulaire gevels en een modulair wandsysteem. Het onderscheid tussen verwarmde en onverwarmde gebouwen is verdwenen. Voor bedrijfshallen met een industriefunctie stelt de lijst aanvullende voorwaarden.

Emissies en elektrisch rijden

De MIA\Vamil-steun voor duurzame stallen blijft, maar de Milieulijst 2020 stelt strengere eisen aan de stikstofemissies van deze stallen. Ook brongerichte maatregelen voor het terugdringen van stikstofemissies komen in aanmerking. Ondernemers die investeren in een mestrobot of het scheiden van mest en urine kunnen in 2020 weer rekenen op MIA\Vamil-voordeel.

Tot slot wordt de aanschaf van elektrische voertuigen gestimuleerd. In 2020 mogen bedrijven, mits ze aan de voorwaarden voldoen, 36% van de aanschafwaarde van elektrische busjes voor doelgroepenvervoer aftrekken van hun (winst)belasting. In 2019 was dat nog 27%.

Ook op elektrische taxi’s, bestelbussen, vrachtschepen, vrachtwagens en bussen zit veel fiscaal voordeel. Het MIA-voordeel voor elektrische personenauto’s is in 2020 lager dan voorheen. Het marktaandeel van deze voertuigen stijgt, waardoor er minder noodzaak is om deze te stimuleren.
(Bron: RVO.nl)

Investeren via MIA/Vamil?

Heb jij interesse in milieubewust investeren en wil je gebruik maken van fiscaal voordeel via de MIA- of de Vamil-regeling? Wij kijken graag met je mee wat de mogelijkheden zijn. Neem contact met ons op voor een persoonlijk subsidiegesprek.