Groot nieuws voor de duurzame ondernemer! Plots zijn er een aantal nieuwe subsidiemogelijkheden geïntroduceerd om de overgang naar een circulaire economie te stimuleren. Het kabinet hoopt hiermee de Urgenda-doelstellingen alsnog te kunnen gaan halen. Dit klimaatgeld komt onder andere terug in de DEI+-regeling. Werk jij aan een innovatie om de Nederlandse CO2-uitstoot te verminderen? Wie weet kom je wel in aanmerking voor een deel van het extra budget! Lees hieronder verder om meer te weten te komen.

DEI+-regeling

In 2020 moet de Nederlandse CO2-uitstoot met 25% zijn gedaald ten opzichte van 1990. De DEI+-subsidieregeling (Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie) is gericht op het behalen van de klimaatdoelstellingen door middel van technische innovaties. Hiermee stimuleert de overheid demonstratie- en pilotprojecten waarmee de CO2-uitstoot verminderd kan worden. Wil jij weten of je in aanmerking komt voor subsidie binnen de DEI+-regeling? Lees dan hier verder of neem contact met ons op.

Nieuwe mogelijkheden

Er zijn recentelijk een aantal dingen veranderd binnen de DEI+-regeling:

  • Meerjarige projecten worden mogelijk
    • Thema ”flexibilisering elektriciteitssysteem (waaronder waterstof)”
    • Thema “ruimtelijke inpassing van grootschalige duurzame energieopwekking”
  • Nieuw thema: “circulaire economie”

De openstellingsperiodes, maximaal budget en looptijd van projecten binnen deze drie thema’s vind je in onderstaande tabel.

DEI+ thema Openstellingstermijn Budget Max. subsidie per project Maximale looptijd
Circulaire economie 01-08-2019 t/m 22-09-2020 €44 miljoen €6 miljoen Tot eind 2020
Flexibilisering elektriciteitssysteem (waaronder waterstof) – meerjarige projecten 01-08-2019 t/m 07-01-2020 €12,5 miljoen €15 miljoen 4 jaar
Ruimtelijke inpassing van grootschalige duurzame energieopwekking – meerjarige projecten 01-08-2019 t/m 07-01-2020 €4,5 miljoen €6 miljoen 4 jaar

Meerjarige projecten

Eerder was het zo dat een innovatie binnen een jaar gerealiseerd moest worden om in aanmerking te komen voor de DEI+-regeling. Echter bleek deze korte looptijd een groot knelpunt te zijn. Om deze reden dienen partijen geen voorstellen in, waardoor een groot deel van het budget onbenut blijft. Daarom heeft Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat besloten om meerjarige projecten te gaan financieren.

Zoals je wellicht hebt opgemerkt in bovenstaande tabel, is het totaalbudget voor de meerjarige projecten lager dan de maximale subsidie per project. Dit komt doordat deze subsidie voorlopig gedekt zal worden uit het niet-verplichte deel van de reguliere energie-innovatie middelen. Dit deel is beperkt, waardoor momenteel een klein aantal projecten subsidie kan ontvangen. Na een definitief klimaatakkoord zullen de middelen uit de klimaatenvelop meerjarig beschikbaar komen. Dan zal het budget voor meerjarige projecten flink toenemen.

Nieuw thema: circulaire economie

Nederland heeft als doel gesteld om in 2050 volledig circulair te zijn. In 2030 moeten we zelfs al halverwege zijn. Om deze doelstellingen te halen, stelt het kabinet in 2019 en 2020 €80 miljoen extra beschikbaar voor de transitie naar een circulaire economie. Een groot deel van dit extra budget is bestemd voor een nieuw DEI+thema: circulaire economie. Dit thema biedt ruimte voor pilot- en demonstratieprojecten op het gebied van recycling, refurbishment en hergebruik. O.a. kunststoffen, textiel, meubels en matrassen worden als aandachtsgebieden aangehaald. Er is daarbij extra vraag naar projecten vanuit het mkb.

Let wel op, want net als de andere thema’s van de DEI+-regeling is hier geen sprake van een tender. Beoordeling van complete voorstellen vindt plaats op volgorde van indiening: wie het eerst komt, het eerst maalt! Kortom, wacht niet te lang.

Grijp je kans!

Heb jij ook een mooi project waarmee je bijdraagt aan reductie van CO2-uitstoot? Doe dan je voordeel met deze nieuwe mogelijkheden! Wij helpen je graag bij het schrijven van een sterke aanvraag. Neem contact met ons op om jouw subsidiekansen vast te stellen.