De overheid wil mkb’ers stimuleren meer te investeren in scholing en ontwikkeling van huidig en toekomstig werkenden. Iedere mkb’er die wil meedenken over de versterking van kennis en vaardigheden van haar personeel kan via de regeling MKB Idee subsidie aanvragen.

Het totaal beschikbare budget voor 2019 is € 7,5 miljoen en de aanvragen kunnen tot 27 augustus 2019 17.00 uur worden ingediend.

De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten en er zijn geen specifieke kostensoorten uitgesloten. De subsidie kan zowel door individuele mkb’ers als in een samenwerkingsverband worden aangevraagd. Een samenwerkingsverband bestaat uit ondernemers, kennisinstellingen, brancheorganisaties en andere organisaties. 65% van de deelnemers aan het project moet mkb zijn.

De minimale deelname aan een project per deelnemer is € 25.000,-, het maximale bedrag is € 124.999,- inclusief BTW. Voor samenwerkingsverbanden geldt een maximum van € 200.000,-. Ook hier zijn de eerder genoemde minimale en maximale bedragen van toepassing.

Het project moet zich richten op één van de volgende soorten investeringen:

  • Investeringen om te zorgen voor meer technisch opgeleid personeel

    Dit type investeringen moet ervoor zorgen dat mkb’ers meer kunnen investeren in scholing en ontwikkeling van werkenden, om zo bij te dragen aan meer technisch opgeleid personeel.

  • Investeringen in menselijk kapitaal met het oog op digitalisering

    Door technologische ontwikkelingen hebben jaarlijks 800.000 werkenden om- en bijscholing nodig. Projecten gericht op digitalisering moeten bijdragen aan de digitale transitie van de Nederlandse economie.

  • Investeringen in menselijk kapitaal met het oog op de klimaat- en energietransitie

    Hierbij gaat het om projecten die een nieuwe aanpak realiseren om mensen en middelen anders in te zetten op plekken waar ze de meeste toegevoegde waarde hebben.

Meer informatie of een vrijblijvend adviesgesprek? Neem dan contact met ons op via 0418-841885.