Nieuw in 2020: de MOOI-regeling

De CO2-uitstoot van Nederland moet in 2030 met 49% zijn teruggebracht ten opzichte van 1990. In 2050 moet dat zelfs 95% zijn. Daarom heeft de overheid in 2020 een bedrag van € 65.000.000 beschikbaar gesteld voor projecten met integrale oplossingen voor de thema’s ‘Wind op zee’, ‘Hernieuwbare energie op land’, ‘Gebouwde omgeving’ en de ‘Industrie’: de MOOI-regeling. MOOI staat voor Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie. De subsidie is speciaal bedoeld voor grote projecten waarin meerdere consortia met elkaar samenwerken. Het doel: oplossingen vinden die bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen.

Criteria MOOI-regeling

Op dit moment zijn nog niet alle feiten van deze regeling bekend. Wat we al wel weten is dat het moet gaan om grote projecten met een integrale aanpak. Het innovatieplan moet SMART opgestelde mijlpalen bevatten om de voortgang goed te kunnen volgen.

Budget en openstelling

De verdeling van het budget is als volgt:

Thema Budget
Wind op Zee € 10,1 miljoen
Hernieuwbaar op land € 10,9 miljoen
Gebouwde omgeving € 27 miljoen
Industrie € 17 miljoen

De verwachting is op dit moment dat de eerste schetsen tot midden april 2020 kunnen worden ingediend. De definitieve indiening sluit waarschijnlijk in september.
Het RVO verwacht uiterlijk eind januari meer informatie te kunnen geven.

Interesse in de MOOI-regeling?

Heb jij een project dat aansluit bij de thema’s van de MOOI-regeling? Neem dan nu vast contact met ons op voor een persoonlijk subsidiegesprek. Wij helpen je graag verder.