Binnenkort opent een nieuwe ronde van ‘Perspectief’. Dit financieringsinstrument van het NWO is bedoeld voor onderzoekers van universiteiten en hogescholen, TO2-instellingen, bedrijven, en maatschappelijke organisaties die in consortia willen werken aan technologische innovatie met maatschappelijke impact.
Perspectief richt zich op de sleuteltechnologieën en de maatschappelijke uitdagingen van het Missiegedreven Innovatiebeleid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het financieringsinstrument draagt daarbinnen bij aan het creëren van economische kansen voor Nederland. Dit gebeurt door excellent wetenschappelijk onderzoek te financieren in een multidisciplinaire aanpak, gericht op de toepassing van innovatieve kennis.

 

Technologische innovatie met economische en maatschappelijke impact

Perspectief biedt consortia van wetenschappers en partners de kans om samen in brede programma’s onderzoek te doen naar thema’s binnen de maatschappelijke uitdagingen. Door het stimuleren en faciliteren van hechte en duurzame samenwerkingen tussen verschillende onderzoekers, TO2-instellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties, wordt de kans op toepassing van de ontwikkelde kennis vergroot. Perspectief draagt zo bij aan technologische innovatie met een potentiële economische en maatschappelijke impact voor Nederland.

 

Budget en openstelling

Dit jaar komt er naar verwachting opnieuw ruim 20 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek in de nieuwe Perspectiefronde. Per onderzoeksprogramma is er tussen de 1,5 en 4 miljoen euro beschikbaar. Naar verwachting zal deze regeling rond half juli 2020 openen. De deadline voor het aanmelden van een programma-initiatief is 5 november 2020, voor het indienen van een programma-ontwerp is dat 1 december 2020.
(Bron: NWO.nl)

 

Interesse in subsidie via Perspectief?

Heb jij interesse in deze regeling? Neem contact met ons op voor een persoonlijk subsidiegesprek. Wij kijken samen met jou of deze, of wellicht een andere subsidieregeling passend is.