Hernieuwbare energie is de energie van de toekomst. Het is schone, duurzame en onuitputtelijke energie die het leefmilieu niet schaadt. Daarnaast speelt hernieuwbare energie een belangrijke rol in de overgang naar een nieuw energiesysteem en het behalen van de klimaatdoelstellingen.
Onze overheid wil de energiedoelstellingen van 2030 kosteneffectief realiseren via innovatieve projecten. Daarom stimuleert zij hernieuwbare energieprojecten die tot een besparing leiden op de toekomstige uitgaven aan subsidies voor de stimulering van duurzame energieproductie. Hiervoor is de subsidieregeling Hernieuwbare Energie in het leven geroepen. Deze regeling is open tot eind augustus 2020. Er is momenteel nog ruim € 13 miljoen budget beschikbaar.

 

Voor wie is deze subsidie?

De TSE Hernieuwbare Energie richt zich met name op de ontwikkeling en demonstratie van installaties voor het opwekken van hernieuwbare energie. Hernieuwbare energiebronnen die voor subsidie in aanmerking komen zijn de volgende (niet-fossiele) energiebronnen:

  • windenergie;
  • zonne-energie;
  • aerothermische (lucht);
  • geothermische (bodem);
  • hydrothermische (oppervlaktewater) energie;
  • energie uit de oceanen;
  • waterkrachtenergie;
  • energie uit biomassa;
  • energie uit stortgas, rioolwaterzuiveringsgas of biogas.

Richt jij je met jouw project op het goedkoper maken van de productie van windenergie op zee? Of zorgt jouw project ervoor dat de productie van hernieuwbare energie goedkoper wordt via de SDE+-technieken? Werk je aan een innovatie die de opwekking en opslag van hernieuwbare energie combineert of combineer je de opwekking en slimme regeling (smart grids) van hernieuwbare energie op decentraal niveau?
Dan kom je mogelijk in aanmerking voor subsidie via deze regeling. Via deze subsidie kun je de ontwikkeling van een pilotinstallatie of het demonstreren van een installatie aan de markt financieren.

 

Wil jij subsidie voor hernieuwbare energie? Neem contact met ons op!

Er komt veel kijken bij een subsidieaanvraag. Jij bent de expert op het gebied van jouw innovatie. Wij spreken de taal van de subsidieverstrekker en helpen jou graag om een succesvolle aanvraag in te dienen. Wanneer blijkt dat deze regeling niet bij jouw innovatie past, kijken we samen of er andere subsidiemogelijkheden zijn. Neem contact met ons op voor een persoonlijk subsidiegesprek.