Naast alle steunmaatregelen voor grote bedrijven werkt de overheid nu ook aan een extra overbruggingskrediet voor het micro-, midden- en kleinbedrijf. Het betreft hierbij kleine ondernemers met vaak een groot lokaal gemeenschapsbelang, die moeilijk toegang hebben tot financiële steun. Om deze groep te helpen de moeilijke maanden te overbruggen, trekt de overheid € 750 miljoen extra uit. De regeling krijgt de naam Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC). De verwachting is dat deze regeling half mei opent. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen enkele tienduizenden ondernemingen van de lening gebruikmaken.

 

Voorwaarden Kleine Kredieten Corona garantieregeling

Heb je een omzet vanaf € 50.000,-, sta je sinds 1 januari 2019 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en was je voor de coronacrisis voldoende winstgevend? Dan kom je in aanmerking voor de KKC-regeling. Je kunt als ondernemer een lening aanvragen van minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000,-. De looptijd is maximaal 5 jaar, en de rente bedraagt maximaal 4%. Daarnaast betaal je een eenmalige premie van 2% als vergoeding aan de staat. Tot nu toe hebben in ieder geval de Rabobank, ABN AMRO, ING, de Volksbank en Triodos toegezegd leningen via deze regeling aan te bieden. Andere financiers die geaccrediteerd zijn voor de BMKB-C, mogen de regeling ook aanbieden. Overige financiers kunnen zich daarvoor bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) laten accrediteren. De overheid staat garant voor 95% van het toegezegde bedrag.

Voor meer informatie over deze regeling kun je terecht op de website van Rijksoverheid. Het aanvragen van de KKC zal plaatsvinden via de eigen kredietverstrekker.