Grote R&D-samenwerkingsprojecten in Oost-Nederland:

Voor bedrijven uit Gelderland en Overijssel die willen innoveren stelt OP-Oost een budget van € 18 miljoen beschikbaar via de subsidie Grote R&D-samenwerkingsprojecten. Van belang is dat er minimaal twee mkb’ers samenwerken en dat het project betrekking heeft op één van de pijlers: Agro & Food, Health of High Tech Systemen en Materialen.

Achtergrond informatie

Grote R&D-samenwerkingsprojecten is één van de subsidies waar het budget van OP-Oost (Operationeel Programma Oost-Nederland) naar uitgaat. De basis voor OP-Oost is de Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie (RIS3), waarin Europese doelstellingen zijn vertaald naar regionale en maatschappelijke uitdagingen. Voorbeelden van maatschappelijke uitdagingen zijn:

  • voedselzekerheid
  • vergrijzing en gezondheid
  • klimaatverandering
  • schone en efficiënte energie
  • beschikbaarheid van grondstoffen

Het totale budget voor OP-Oost in de periode 2014-2020 bedraagt € 285 miljoen.

De visie van OP-Oost

“Het OP Oost wil de regionale economie versterken door in te zetten op innovatiestimulering en stimulering van de koolstofarme economie. De belangrijkste uitdaging is om (mkb) bedrijven in Oost-Nederland te laten profiteren van elkaars kennis en van de beschikbare kennis bij hogescholen en universiteiten. Door in te zetten op deze kennisuitwisseling stimuleren we bedrijven om kennis om te zetten in nieuwe producten, processen of diensten en dat is goed voor de regionale economie.”
Anko Jan Marringa (programmaleider OP-Oost)

Wanneer gaat Grote R&D-samenwerkingsprojecten open?

Op 3 oktober 2017 opent de subsidie. Aanvragen worden beoordeeld op basis van First Come, First Serve. Wij raden dan ook aan om direct na openstelling uw aanvraag in te dienen.

Overige facts

  • De subsidie bedraagt minimaal € 250.000 en maximaal € 2 miljoen.
  • Maximaal 40% van de projectkosten wordt gesubsidieerd.
  • Een deel van de activiteiten moet experimentele ontwikkeling zijn.
  • Een van de mkb’ers moet minimaal 35% van de kosten dragen.

Neem contact met ons op

Innovencio helpt u bij uw aanvraag. Wij kennen de regeling, schrijven de aanvraag en zorgen na beschikking voor de juiste afwikkeling van het project. Meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op!