Tot 28 februari 2019 subsidie binnen het OP-Oost programma

Samenwerkingsprojecten kunnen in de regio Oost Nederland (Overijssel en Gelderland) tot en met 28 februari subsidie aanvragen voor projecten gericht op algemene innovatie of innovaties voor een koolstofarme economie. De innovatieactiviteiten moeten passen binnen de sectoren Agrofood, Health, Hightech Systemen en Materialen of Energie Milieu Technologie inclusief biobased, mogelijk in combinatie met een andere sector of een van de ondersteunende sectoren (ICT, water, creatieve industrie, chemie en maakindustrie). Er zijn drie vormen van subsidie nu aan te vragen:
1. Grote R&D samenwerkingsprojecten
2. Stimuleren proeftuinen
3. Stimuleren cluster- en netwerkactiviteiten

Er is ruimte voor grote aanvragen

Er is een goede pot geld te verdelen en ook individuele aanvragen mogen van goed formaat zijn: voor de grote R&D samenwerkingsprojecten mag tot €2 miljoen worden aangevraagd, voor proeftuinen tot €600.00 en voor cluster- en netwerkactiviteiten tot €500.000. Tot 50% van de projectkosten wordt gedekt. De subsidie kan dus voorzien in een steuntje in de rug om innovatieve, mogelijk risicovolle ontwikkelingsprojecten daadwerkelijk te realiseren.

Innovencio helpt bij uw OP-Oost aanvraag:

Alle drie de regelingen werken met het ‘First come, first serve’ principe, dus het is van groot belang om efficiënt een kansrijke aanvraag neer te zetten voordat de gelden zijn uitgeput. Wij zijn bekend met de regeling, schrijven voor u de aanvraag en zorgen na beschikking voor de juiste afwikkeling van het project. Wij letten op de deadlines en zorgen dat alles tijdig en op de juiste wijze wordt ingediend. Meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? Bekijk de pagina over OP-Oost of neem contact op!