Innovencio is het subsidiebureau voor uw subsidie-aanvraag

OPZuid

Deze subsidieregeling is voor mkb-ondernemers uit Zuid-Nederland (Limburg, Noord-Brabant en Zeeland) om de ontwikkeling van de regionale economie te bevorderen. Het budget wordt vastgesteld door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Voor de periode 2014-2020 is dit 113 miljoen euro; per periode worden specifieke calls opengesteld. Een OPZuid-aanvraag indienen is om drie redenen aantrekkelijk:

  • De subsidie wordt (achteraf) cash uitbetaald;
  • Het belang van regionale ontwikkeling staat voorop;
  • Risicovolle ontwikkelingsprojecten worden gestimuleerd.
Liesbeth Kraaijveld Innovencio

Liesbeth Kraaijveld
OPZuid Expert

Op zoek naar een sparringspartner?
Ik help je graag.

Tel: 06 – 55 17 72 78
Email: liesbeth@innovencio.nl

Wat is OPZuid?

OPZuid staat voor Operationeel Programma Zuid-Nederland. De basis voor OPZuid is de Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie (RIS3), waarin Europese doelstellingen zijn vertaald naar regionale en maatschappelijke uitdagingen. OPZuid subsidieert projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van deze regionale economie tot een sterke en dynamische kenniseconomie. De afgelopen jaren heeft Innovencio een aantal mooie subsidies mogen aanvragen voor diverse klanten. In 2020 is er nog één openstelling:

  • Investeringsprioriteit 4F stimulering van slimme uitrol van koolstofarme technologieën gericht op de bebouwde omgeving.

Het doel is het stimuleren van innovaties die bijdragen aan duurzame energieproductie, -efficiëntie en -besparing. De focus is gericht op de gebouwde omgeving aangezien hier een groot deel van de totale energieconsumptie plaatsvindt. Dit is het gebied dat door aaneengesloten bebouwing een overwegend woon-, werk-, recreatie-, of verblijfsfunctie heeft en daadwerkelijk als zodanig gebruikt wordt.

De prioriteit stimuleert de ‘slimme uitrol (de eerste of vroege toepassing op beperkte schaal in een concrete praktijksituatie)’ van vernieuwing in alle facetten van het energiesysteem waardoor er direct wordt bijgedragen aan energiebesparing of productie van duurzame energie. Het gaat om het demonstratie-effect van deze slimme uitrol, dat mede de basis moet leggen voor een grootschalige uitrol van innovaties waarmee duurzame energie binnen bereik komt.

Wanneer OPZuid aanvragen?

De 4F koolstofarme economie: bevordering duurzame energie is momenteel geopend. Deze regeling sluit op 25 mei 2020 om 17.00 uur.

Succesverhaal: Ecodorp Boekel

Innovencio vroeg de OPZuid 4F koolstofarme economie aan voor Ecodorp Boekel. En met succes: het project scoorde een nummer 1 ranking. Lees meer over Ecodorp Boekel in ons portfolio.

Ecodorp Boekel

Wat zijn de criteria?

Subsidie kan worden aangevraagd voor projecten die de focus hebben op de slimme uitrol van vernieuwing van het energiesysteem en die door de toepassing van nieuwe technieken, instrumenten en processen bijdragen aan duurzame energieproductie, -efficiëntie en -besparing in de gebouwde omgeving.

De projecten dienen als wegbereider en aanjager van een grootschalige toepassing in een later stadium.

Wat betekent OPZuid financieel?

De beschikbare EFRO-subsidie bedraagt € 7.781.302,-. Het EFRO-subsidiepercentage per project is maximaal 40 procent van de totale projectkosten, met een maximum van 1,5 miljoen euro.

Waarom Innovencio betrekken bij uw OPZuid-aanvraag?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

  • Aanvullende subsidie bij WBSO Bij elke WBSO-aanvraag gaan we na of een plan ook in aanmerking komt voor OPZuid. Doordat de plannen dan al bekend bij ons zijn, kan die kennis gebruikt worden om in te schatten of een subsidieaanvraag voor OPZuid eveneens kanshebbend is. OPZuid kan dan als aanvullende subsidie naast de WBSO dienen. Zo slaan we twee vliegen in één klap.
  • Actieve benadering van de klant De aanvraagtermijn voor OPZuid is soms relatief kort. Na een call kan de deadline al een maand later zijn. Doordat we nauw contact onderhouden met onze klanten en goed op de hoogte zijn van hun ontwikkelingen, kunnen wij een klant gericht benaderen als we zien dat hun innovatieve idee aansluit bij de criteria van OPZuid.
  • Veel ervaring met OPZuid-aanvragen Wij zijn ervaren met het schrijven van subsidieaanvragen bij de afgelopen openstellingen van het OPZuid-programma. Vanwege het tenderkarakter en de grote concurrentie waardoor meer aanvragen worden ingediend dan kunnen worden toegekend, is focus op kwaliteit van groot belang. Onze aanvragen zijn hierin succesvol gebleken; we hebben een hoog slagingspercentage van de aanvragen die we indienen.

Meer weten?

Neem contact op!