Voor wie?

Voor samenwerkingsverbanden (bedrijven, kennisinstellingen, overheden, burgercoöperaties etc. bij voorkeur in Zuid-Nederland).

Waarvoor?

Voor innovatieve projecten die bijdragen aan één of meer van de maatschappelijke transities uit de RIS3.

Wanneer aanvragen?

Je kan in 2022 deze subsidie aanvragen van 12 september tot en met 4 november. In de toekomst volgen er meer openstellingen.

Wat is OP-Zuid (EFRO)?

De ambitie van het OP Zuid (EFRO) is de innovatiekracht benutten voor economische én maatschappelijke impact. Zuid Nederland heeft met het nieuwe EFRO-programma 2021-2027 de ambitie uitvoering te geven aan de RIS3- prioriteiten en zo de regionale kracht op economie, ondernemerschap en innovatie te benutten en te versterken, met maatschappelijke én economische impact als doel. Dit houdt in: bijdragen aan innovatieve oplossingen op vijf grote maatschappelijke transities die in Zuid Nederland én mondiaal spelen en marktpartijen in staat stellen (inter)nationale marktkansen te benutten. 

De vijf transities – energie, klimaat, grondstoffen, landbouw & voeding en gezondheid – sluiten aan op de Green Deal en Europees en nationaal innovatiebeleid. De uitdaging is om de technologische én niet-technologische kracht van Zuid te benutten, door samenwerking binnen de regio maar juist ook over regiogrenzen heen. In het nieuwe EFRO-programma geeft Zuid-Nederland deze inzet vorm via de beleidsdoelstelling ‘Een slimmer Europa’ en ‘Een groener Europa’. Het totale programmabudget bedraagt €105 miljoen van EFRO en €20 miljoen vanuit het Rijk.

Welke thema’s behandelt EFRO OP Zuid?

Het project moet aansluiten bij één van de vijf maatschappelijke transities, met onderliggende thema’s.

Gezondheid

gradient

Behandelmethoden en technieken voor gepersonaliseerde zorg;

Preventie.

Landbouw en voeding

gradient

Duurzame verwaarding van reststromen;

Technologieontwikkeling en opschaling voedselverwerkingsindustrie in het kader van eiwittransitie;

Smart farming en precisielandbouw.

Energie 

gradient

Duurzame energie opwek in combinatie met opslag, conversie en uitwisseling met het net;

Duurzaam en smart lokaal of regionaal energiesysteem.

Klimaat

gradient

Waterveiligheid en wateroverlast in het stedelijk gebied (eerste openstelling);

Watertekort en droogte landelijk gebied (tweede openstelling).

Grondstoffen 

gradient

Circulaire bouwsector met een focus op materialen of grondstoffen en bouwmethoden;

Circulaire maakindustrie met een focus op materialen of grondstoffen en smart industrie.

Wat zijn de criteria?

Naast de 5 genoemde thema’s stelt de EFRO OP-Zuid de volgende eisen:

 • Projecten dienen uit minimaal twee samenwerkingspartners te bestaan en moet ten goede te komen aan het mkb. Het is gewenst dat de partijen gevestigd zijn in Nederland, maar wanneer samenwerking buiten de regio aantoonbare meerwaarde heeft, is dit ook mogelijk. 
 • Bij technologische innovatie dient sprake te zijn van TRL-niveau 6-9. 
 • Het project draagt bij aan de doelstelling van het programma en de openstelling en aan duurzame ontwikkeling en maatschappelijke impact.
 • Het project heeft financieel en economisch toekomstperspectief en is innovatief.

Wat betekent OP Zuid financieel?

De maximale subsidie per project bedraagt €1 miljoen.

Het subsidiepercentage is maximaal 35% uit het EFRO programma, waarbij eventuele provinciale cofinanciering mogelijk is (15%). 

De eerste openstelling kent een budget van €13 miljoen, verdeeld over de verschillende thema’s.

Onze EFRO track record

43 miljoen euros aan EFRO via Innovencio
succespercentage van EFRO
martkaandeel Innovencio

EFRO OP Zuid succesverhaal: Woonstichting JOOST

 

Door ons no-cure no-pay principe betaal je alleen voor succesvolle aanvragen. Dit deden we bijvoorbeeld voor Woonstichting JOOST: een stichting die rond ‘s-Hertogenbosch circa 7.500 huurwoningen ter beschikking stelt. Met hulp van OP-Zuid kunnen ze nu een innovatief en duurzaam woningverwarmingssysteem implementeren.

Bekijk Woonstichting JOOST in ons portfolio!

Waarom Innovencio betrekken bij jouw OP ZUID (EFRO)-aanvraag?

Doordat de beoordeling van jouw subsidieaanvraag is gebaseerd op een tendermethodiek, kan de hulp van Innovencio de kansen van jouw OP Zuid-aanvraag verhogen. Innovencio schijnt op een aantal relevante punten licht:

 • Wij begeleiden je van A tot Z De meeste subsidieadviseurs helpen je pas met het aanvragen van een specifieke subsidie waarin ze gespecialiseerd zijn als ze zien dat je aan de eisen voldoet. De aanpak van Innovencio is anders, omdat wij je van A tot Z begeleiden:
  1) Je legt ons je project en doelen uit, we vertellen je welke subsidie(s) we samen kunnen aanvragen en stippelen een strategie uit.
  2) Voor sommige subsidies moet jij samenwerken met partnerbedrijven. Als je er geen hebt, helpen we je een partner te vinden via ons netwerk en matchmaking-programma.
  3) We vragen de subsidie samen aan.
  4) Zodra jij de subsidie hebt ontvangen, krijg je hulp van ons compliance team.
 • No-cure-no-pay Wij werken op basis van no-cure-no-pay, dus jij hoeft geen financiële investering te doen. Jouw belang is ons belang.
 • Hoge scoringskans EFRO aanvragen Dankzij ons hoge slagingspercentage van 91% loopt 18% van alle EFRO-subsidieaanvragen van Nederland via ons.

Je wilt graag vrijblijvend subsidieadvies ontvangen? Neem contact met ons op!

Maak kennis met onze EFRO-subsidie-expert.

 

Persoonlijk adviesgesprek?