Voor wie?

Subsidie kan worden aangevraagd door een samenwerkingsverband, bestaande uit o.a. partijen uit het bedrijfsleven en kennisinstellingen in Zuid-Nederland (en daarbuiten, mits met aantoonbare meerwaarde), overheden, burgercoöperaties en intermediaire organisaties (ROM’s), campussen, valorisatieorganisaties.

Waarvoor?

Voor innovatieve projecten die bijdragen aan één of meer van de maatschappelijke transities uit de RIS3.

Wanneer aanvragen?

In 2024 zijn er twee openstellingen: van 19 februari tot en met 12 april én van 16 september tot en met 1 november.

Wat is OP-Zuid (EFRO)?

De ambitie van het OP Zuid (EFRO) is de innovatiekracht benutten voor economische én maatschappelijke impact. Zuid Nederland heeft met het nieuwe EFRO-programma 2021-2027 de ambitie uitvoering te geven aan de RIS3- prioriteiten en zo de regionale kracht op economie, ondernemerschap en innovatie te benutten en te versterken, met maatschappelijke én economische impact als doel. Dit houdt in: bijdragen aan innovatieve oplossingen op vijf grote maatschappelijke transities die in Zuid Nederland én mondiaal spelen en marktpartijen in staat stellen (inter)nationale marktkansen te benutten. 

De vijf transities – energie, klimaat, grondstoffen, landbouw & voeding en gezondheid – sluiten aan op de Green Deal en Europees en nationaal innovatiebeleid. De uitdaging is om de technologische én niet-technologische kracht van Zuid te benutten, door samenwerking binnen de regio maar juist ook over regiogrenzen heen. In het nieuwe EFRO-programma geeft Zuid-Nederland deze inzet vorm via de beleidsdoelstelling ‘Een slimmer Europa’ en ‘Een groener Europa’. Het totale programmabudget bedraagt 105 miljoen euro van EFRO en 20 miljoen euro vanuit het Rijk. Daarnaast stellen de drie provincies in Zuid-Nederland in totaal circa 45 miljoen aan cofinanciering beschikbaar. 

Welke thema’s behandelt EFRO OP Zuid?

In 2024 volgen twee openstellingsrondes, met twee identieke openstellingen. Deze openstellingen sluiten aan op de twee beleidsdoelstellingen (kortweg BD) ‘Een slimmer Europa’ (BD 1) en ‘Een groener Europa’ (BD 2).

Voor- en najaar: 

Openstelling 1: Bevorderen van innovatie met maatschappelijke en economische impact in Zuid-Nederland, dankzij het doorontwikkelen, demonstreren en vermarkten van kansrijke technologische én niet-technologische innovaties en versterking van het Zuid-Nederlandse innovatie-ecosysteem.

Bedoeld voor projecten gericht op de Klimaattransitie, Landbouw & Voedingstransitie, Grondstoffentransitie en de Gezondheidstransitie.

Openstelling 2: Bevorderen van de demonstratie, vermarkting en opschaling van kansrijke innovatieve oplossingen die de energietransitie bevorderen, in samenwerking met het mkb en maatschappelijke middenveld in Zuid-Nederland.

Bedoeld voor projecten gericht op de Energietransitie.

Wat zijn de criteria?

Naast de 5 genoemde transities stelt de EFRO OP-Zuid de volgende eisen:

 • Projecten dienen uit minimaal twee samenwerkingspartners te bestaan en moeten ten goede komen aan het mkb en Zuid-Nederland. Het is gewenst dat de partijen gevestigd zijn in Zuid-Nederland, maar wanneer samenwerking buiten de regio aantoonbare meerwaarde heeft, is dit ook mogelijk. 
 • Bij technologische innovatie dient sprake te zijn van TRL-niveau 6-9. 
 • Het project draagt bij aan de doelstellingen van het programma en de openstelling en aan duurzame ontwikkeling en maatschappelijke impact.
 • Het project heeft financieel en economisch toekomstperspectief en is innovatief.

De openstelling volgt een tenderprocedure. De projectselectie vindt plaats op basis van kwaliteit. Alleen de beste projecten worden gehonoreerd.

Wat betekent OP Zuid financieel?

De maximale subsidie per project bedraagt 2 miljoen euro.

Het subsidiepercentage is maximaal 35% uit het EFRO programma, waarbij eventuele provinciale cofinanciering mogelijk is (15%). 

De eerste openstelling kent een budget van 25 miljoen euro: 12,5 miljoen voor projecten gericht op de energietransitie en 12,5 miljoen voor de andere transities. De tweede openstelling in 2024 kent eenzelfde budget. 

Onze EFRO track record

43 miljoen euros aan EFRO via Innovencio
succespercentage van EFRO
martkaandeel Innovencio

EFRO OP Zuid succesverhaal: Woonstichting JOOST

 

Door ons no-cure no-pay principe betaal je alleen voor succesvolle aanvragen. Dit deden we bijvoorbeeld voor Woonstichting JOOST: een stichting die rond ‘s-Hertogenbosch circa 7.500 huurwoningen ter beschikking stelt. Met hulp van OP-Zuid kunnen ze nu een innovatief en duurzaam woningverwarmingssysteem implementeren.

Bekijk Woonstichting JOOST in ons portfolio!

Waarom Innovencio betrekken bij jouw OP ZUID (EFRO)-aanvraag?

Doordat de beoordeling van jouw subsidieaanvraag is gebaseerd op een tendermethodiek, kan de hulp van Innovencio de kansen van jouw OP Zuid-aanvraag verhogen. Innovencio schijnt op een aantal relevante punten licht:

 • Wij begeleiden je van A tot Z De meeste subsidieadviseurs helpen je pas met het aanvragen van een specifieke subsidie waarin ze gespecialiseerd zijn als ze zien dat je aan de eisen voldoet. De aanpak van Innovencio is anders, omdat wij je van A tot Z begeleiden:
  1) Je legt ons je project en doelen uit, we vertellen je welke subsidie(s) we samen kunnen aanvragen en stippelen een strategie uit.
  2) Voor sommige subsidies moet jij samenwerken met partnerbedrijven. Als je er geen hebt, helpen we je een partner te vinden via ons netwerk en matchmaking-programma.
  3) We vragen de subsidie samen aan.
  4) Zodra jij de subsidie hebt ontvangen, krijg je hulp van ons compliance team.
 • No-cure-no-pay Wij werken op basis van no-cure-no-pay, dus jij hoeft geen financiële investering te doen. Jouw belang is ons belang.
 • Hoge scoringskans EFRO aanvragen Dankzij ons hoge slagingspercentage van 91% loopt 18% van alle EFRO-subsidieaanvragen van Nederland via ons.

Je wilt graag vrijblijvend subsidieadvies ontvangen? Neem contact met ons op!

Maak kennis met onze EFRO-subsidie-expert.

 

Persoonlijk adviesgesprek?