Openstelling MIT-R&D-samenwerking 2018

is bekend. U kunt tot 35% van de projectkosten van een innovatieproject dat in samenwerking met minimaal één mkb’er wordt uitgevoerd gesubsidieerd krijgen. MIT-R&D-samenwerkingsprojecten zijn in te dienen in de periode van 2 juli tot en met 6 september. Deze projecten worden beoordeeld en vervolgens gerankt oftewel tendermethodiek. De subsidie mag tussen de 50.000 tot 350.000 euro beslaan. Bij samenwerkende ondernemers kan elke deelnemer minimaal 25.000 en maximaal 175.000 euro per project aanvragen. Eén deelnemer mag niet meer dan 70% van de kosten voor zijn rekening nemen. De looptijd van een samenwerkingsproject is maximaal 2 jaar. In de volgende regio’s kan de MIT-R&D-samenwerking subsidie aangevraagd worden:

Wat houdt MIT-R&D-samenwerkingsproject in?

MIT staat voor mkb-innovatiestimulering Topsectoren. Het R&D-samenwerkingsproject is een project door samenwerkingsverband van ten minste twee MKB-ondernemingen gericht op industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling dat bijdraagt aan de vernieuwing van producten, processen of diensten, of leidt tot wezenlijke nieuwe toepassing van bestaande producten, processen of diensten. Vanwege het beperkte budget en de vaak krappe aanvraagtermijn, ligt de focus sterk op kwaliteit.

Waarom Innovencio betrekken bij uw MIT-aanvraag?

Hoge scoringskans MIT-aanvragen: De kwaliteit die wij als norm stellen aan de aanvragen, wordt ook als zodanig gewaardeerd. De afgelopen jaren is een groot deel van de aanvragen die we indienden voor MIT gehonoreerd. Vanwege onze hoge scoringskans ligt een kwart van de MIT-aanvragen voor regio zuid bij ons bureau.

Innovencio helpt u bij uw aanvraag. Wij kennen de regeling, schrijven de aanvraag en zorgen na beschikking voor de juiste afwikkeling van het project. Meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? Bekijk de pagina over de MIT-R&D-samenwerking of neem contact op!