Werk je aan een innovatie waarmee energie wordt bespaard in de gebouwde omgeving? Heb je een goed idee om duurzaam energie te produceren? Of ontwikkel je een nieuwe techniek, een instrument of proces dat hiermee te maken heeft? Wellicht is de OPZuid 4F Koolstofarme economie dan geschikt om jouw innovatie te stimuleren. We hebben dit jaar al een paar mooie aanvragen mogen indienen. Deze regeling is 2 december 2019 opnieuw geopend en loopt tot en met 25 mei 2020.

Duurzame energieproductie

De subsidieregeling 4F koolstofarme economie behoort tot het OPZuid-programma van Stimulus. Laat je niet misleiden door de naam ‘koolstofarme economie’, de regeling is breder dan dat. De subsidieverstrekker zoekt naar innovaties die bijdragen aan duurzame energieproductie, -efficiëntie en -besparing. De focus ligt op projecten met een slimme uitrol naar de gebouwde omgeving omdat hier nu eenmaal een groot deel van de energieconsumptie plaatsvindt. Met ‘gebouwde omgeving’ wordt een aaneengesloten bebouwing van overwegend woon-, werk-, recreatie- of verblijfsfunctie bedoeld.

Wie komt in aanmerking voor 4F Koolstofarme economie?

Projecten die in aanmerking komen, kunnen een living lab zijn, een pilotproject, het opzetten van een vernieuwende organisatiestructuur of het verduurzamen van een recreatiepark door gebruik van innovatieve energieconcepten.
Het snel kunnen opschalen van een innovatie is voor deze subsidie een belangrijk uitgangspunt. Tijdens deze openstelling is het Technology Readiness Level (TRL) breed; projecten vanaf TRL 6 tot en met TRL 9 kunnen deelnemen. Toekenning vindt plaats volgens een tendersystematiek.

Het EFRO-subsidiepercentage per project is maximaal 40 procent met een maximum van €1,5 miljoen. In totaal is er €7.781.302 miljoen beschikbaar.

Meer weten? Neem dan contact op met mij of één van mijn collega’s.

Carina Meertens
Consulent