Innovencio helpt met innovatie subsidies voor jouw bedrijf

OP Oost

OP Oost

Deze subsidieregeling is beschikbaar voor mkb-ondernemers uit Oost-Nederland (Overijssel en Gelderland) om de ontwikkeling van de regionale economie te bevorderen. Het budget wordt vastgesteld door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Voor de periode 2014-2020 is dit 285 miljoen euro.

Een OP Oost-aanvraag indienen is om drie redenen aantrekkelijk:

  • De subsidie wordt cash uitbetaald na de afronding van het project;
  • Het belang van regionale ontwikkeling staat voorop;
  • Risicovolle ontwikkelingsprojecten worden gestimuleerd.
MIT Haalbaarheid Expert - Thomas van Uden

Thomas van Uden
OP Oost Expert

Heb je vragen over het aanvragen van je OP Oost subsidie?
Ik help je graag.

Tel: 06 – 27 33 43 51
Email: thomas@innovencio.nl

Wat is OP-Oost?

OP Oost staat voor Operationeel Programma Oost-Nederland. De basis voor OP Oost is de Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie (RIS3), waarin Europese doelstellingen zijn vertaald naar regionale en maatschappelijke uitdagingen. OP Oost subsidieert projecten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van deze regionale economie tot een sterke en dynamische kenniseconomie, met de focus op algemene innovatie in de sectoren Agrofood, Health, HTSM (High Tech Systems en Materials) en EMT (Energie Milieu Technologie) inclusief biobased.

Innovencio is het subsidiebureau voor uw subsidie-aanvraag

Beschikbare regelingen:

Naam instrument Maximaal subsidie % Subsidie bedrag (€) Overig Tender of FCFS* Openstelling
R&D samenwerkingsprojecten 35% 50.000 – 200.000 Alleen voor samenwerkende mkb-ondernemingen Tender Gesloten
Grote R&D
samenwerkingsprojecten
40% 350.000 –
2 mln
De activiteiten moet passen binnen de S3-sectoren (AgroFood, Health en HTSM), al dan niet in combinatie met een andere S3-sector of ondersteunende sectoren ICT, water, creatieve industrie, chemie en maakindustrie. FCFS 16 mei t/m 31 maart 2020

 

ION+ Leningen van 200.000 – 2,5 mln ION+ investeert in de voor Gelderland belangrijke sectoren Agro & Food, Health, High Tech Systemen & Materialen en Energie- en Milieutechnologie inclusief de biobased economy.

De financieringen worden verstrekt aan innovatieve Gelderse mkb’ers in de meest risicovolle innovatiefase.

FCFS Open vanaf november 2019
Slimme CO2-reductie 40%, voor mkb 50% 350.000 – 2 mln De subsidie is gericht op de S3-sector Energie en Milieutechnologie, inclusief biobased economy, al dan niet in combinatie met de S3-sector Agro & Food, Health of High Tech Systemen & Materialen, of de ondersteunende sectoren ICT, water, creatieve industrie, chemie en maakindustrie.

Subsidie kan worden aangevraagd door drie of meer onafhankelijke samenwerkende organisaties. Er moet minimaal één mkb-onderneming betrokken zijn uit Gelderland of Overijssel.

 

FCFS 16 mei t/m 31 maart 2020

*FCFS = ‘first come first served’, waarbij aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen;
Tender = alle complete aanvragen worden gelijktijdig in behandeling genomen en onderling vergeleken.

Waarom Innovencio betrekken bij jouw OP-Oost-aanvraag?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

  • Aanvullende subsidie bij de WBSO Bij elke WBSO-aanvraag gaan we na of een plan ook in aanmerking komt voor OP-Oost. Doordat de plannen dan al bekend bij ons zijn, kan die kennis gebruikt worden om in te schatten of een subsidieaanvraag voor OP-Oost eveneens kanshebbend is. OP-Oost kan dan als aanvullende subsidie naast de WBSO dienen. Zo slaan we twee vliegen in één klap.
  • Duidelijkheid in de regelingen Het OP-Oost programma beslaat meerdere regelingen, met elk hun eigen criteria, openstelling en subsidiabele percentages. Met onze uitgebreide ervaring kunnen wij u precies adviseren welke regeling voor u van toepassing is, wanneer deze moet worden aangevraagd en ook wat u eventueel extra kunt doen om binnen een bepaalde regeling te vallen.
  • Actieve benadering van de klant Vanwege de wisselende aanvraagtermijnen zoals ‘first come first serve’ is het belangrijk om er op tijd bij te zijn om een OP-Oost aanvraag in te dienen. Dat moet soms op relatief korte termijn. Doordat we nauw contact onderhouden met onze klanten en goed op de hoogte zijn van hun ontwikkelingen, kunnen wij een klant gericht benaderen als we zien dat hun innovatieve idee aansluit bij een van de criteria van OP-Oost.

Meer weten?

Neem contact op!