Je wilt als mkb’er graag dat jouw medewerkers goed opgeleid zijn én dat kennis en ervaring up-to-date blijft. Dat ze regelmatig bijscholing krijgen en zichzelf in hun vakgebied kunnen ontwikkelen.
Toch is dit niet altijd even makkelijk te realiseren. Wat doe je als je knelpunten tegenkomt zoals een scholingsachterstand bij je personeel, een mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt of het ontbreken aan kennis om de juiste scholing te vinden c.q. aan te bieden? Maak gebruik van subsidie via MKB Idee!

 

Een (MKB) Idee om te delen

Mkb’ers die willen werken aan een oplossing voor knelpunten op het gebied van scholing en ontwikkeling, kunnen gebruik maken van subsidie via de regeling MKB Idee. Deze regeling biedt geen financiering voor de bij/nascholing zelf, maar voor het zoeken naar en het delen van oplossingen op het gebied van scholing en ontwikkeling. De oplossing die je vindt en de kennis en ervaring die je daarbij opdoet, komt hierdoor ten goede aan alle partijen in de betreffende sector.

 

Subsidiepercentage van 100%!

De subsidie bedraagt maar liefst 100% van alle redelijk gemaakte kosten die verbonden zijn aan de uitvoering van het project. Daaronder vallen niet alleen loonkosten van de aanvrager, maar bijvoorbeeld ook de kosten van het inschakelen van een expert.
De regeling is een tender: de kans op beschikking hangt dus samen met de opstelling van je aanvraag. In principe zijn alle projecten welkom, maar een project wordt hoger gerangschikt als de project resultaten een grotere bijdrage leveren aan:

  • investeringen die zorgen voor meer en beter inzetbaar personeel in technische en ict-sectoren;
  • het versterken van de leercultuur bij een kleine onderneming;
  • investeringen in menselijk kapitaal met het oog op digitalisering;
  • investeringen in menselijk kapitaal met het oog op de klimaat- en energietransitie.

 

Interesse in subsidie via MKB Idee?

Ervaar jij als mkb’er belemmering(en) in het versterken van de kennis en de vaardigheden van je personeel? Wil je al dan niet met een partner werken aan een oplossing hiervoor? Vanaf 20 oktober 2020 kun je een aanvraag indienen voor subsidie via MKB Idee. Wij helpen je graag verder. Neem contact met ons op voor een persoonlijk subsidiegesprek.