31 augustus sluit de subsidiemodule Hernieuwbare Energie. Een dag later opent de nieuwe versie van deze regeling: Hernieuwbare Energietransitie (HER+). De regeling is verbreed. Hierdoor komen meer soorten projecten voor subsidie in aanmerking, mits zij leiden tot kosteneffectieve CO2-reductie. De HER+ richt zich op onderzoek, ontwikkeling en demonstratie van innovatieve oplossingen die leiden tot CO2-reductie in 2030. Deze oplossingen moeten zorgen voor besparing op de toekomstige uitgaven aan de subsidie voor de nieuwe Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). De voorwaarde hierbij is wel dat de verwachte besparingen groter zijn dan de gevraagde subsidie voor het HER+-project. Daarmee moet de HER+ de energietransitie uiteindelijk goedkoper maken.

 

Welke projecten komen in aanmerking?

Na de SDE++ richt ook de HER+ zich niet meer alleen op hernieuwbare energie. Ook bedrijven met projecten omtrent de benutting van restwarmte, elektrische boilers en warmtepompen, waterstof door elektrolyse en CO2-afvang en -opslag kunnen een aanvraag voor subsidie indienen.
Naast de in de SDE++ genoemde technieken gaat het bij de HER+ ook om projecten die de productie van windenergie op zee goedkoper maken. Hetzelfde geldt voor projecten die zich richten op de combinatie van opwekking en opslag van hernieuwbare energie. Verder zijn projecten welkom rond opwekking en slimme regeling van hernieuwbare energie op decentraal niveau. Tot slot is er subsidie voor hernieuwbare-energieprojecten krijgen die níet in de SDE++ zitten maar waarmee wel extra hernieuwbare-energieproductie haalbaar is.

 

Openstelling, beoordeling en budget

De openstelling van de HER+ is van 1 september 2020 tot en met 31 maart 2021 17:00 uur. Het totale subsidiebudget is € 30 miljoen. Het RVO behandelt aanvragen volgens het principe ‘wie het eerst kom, het eerst maalt’, tot het budget uitgeput is.

 

Interesse in de HER+?

Heb je nu al interesse in deze verbrede HER+-regeling? Neem contact met ons op voor een persoonlijk subsidiegesprek, dan kijken wij samen met jou naar de mogelijkheden. Valt jouw project binnen de voorwaarden van de huidige subsidieregeling Hernieuwbare Energie? Dan kun je nu al een aanvraag indienen: er is nog budget en deze regeling loopt nog tot 31 augustus. Bel of mail ons voor een afspraak!