Dinsdag was het zover: Prinsjesdag. Zonder een aantal gebruikelijke tradities, maar met diverse mooie ontwikkelingen op het gebied van subsidies. Het kabinet zet volop in op investering in het bedrijfsleven door middel van bekende én interessante nieuwe regelingen. Maar ook de uitwerking van het Klimaatakkoord heeft een hoge prioriteit. Nog niet alles is duidelijk: zo zal de Baangerelateerde Investeringskorting in de komende maanden nog verder uitgewerkt worden. We zetten de belangrijkste zaken voor je op een rijtje.

 

Tot 25% stijging WBSO

De WBSO is interessanter dan ooit voor bedrijven die zich met R&D bezighouden. Binnen de eerste schijf stijgt het tarief naar 40%, voor starters geldt een stijging van 40 naar 50%. Daarnaast is er sprake van een mogelijke betere aansluiting van de WBSO-eisen op de ICT-sector. Tot nu toe ondersteunde de WBSO alleen de ontwikkeling van programmatuur. Nu onderzoekt men ook de mogelijkheid van WBSO-subsidie voor de ontwikkeling van Artificial Intelligence en Machine Learning. We houden je op de hoogte!

 

Nieuw: de BIK (Baangerelateerde Investeringskorting)

Een zeer interessante ontwikkeling is de tijdelijke regeling BIK, met een budget van ca. € 2 miljard. Door middel van deze regeling kunnen bedrijven korting krijgen op investeringen zoals de aankoop van een nieuwe machine. Deze korting wordt vervolgens verrekend via de loonheffing. De BIK zal op korte termijn starten: per 1 januari 2021 kun je een aanvraag indienen voor investeringen waarover besloten is na 1 oktober 2020. Heb je interesse in deze regeling? Neem dan nu al contact met ons op!

 

Verdere uitwerking Klimaatakkoord

Ondanks de coronacrisis blijft de noodzaak om te investeren in het klimaat onverminderd groot. De overheid blijft dan ook inzetten op verduurzaming van de industrie.

 • Er is € 10 miljoen beschikbaar voor de opschaling van groene waterstof in de industrie. Projecten op dit gebied kunnen via de DEI+ subsidie aanvragen.
 • Een budget van € 15 miljoen is apart gezet voor haalbaarheidsstudies en pilots op het gebied van de toepassing van CCUS-technologieën. Dit geldt voor de hele keten: zowel afvang en transport als hergebruik en opslag van CO2.
 • Voor pilotprojecten en demonstratieprojecten op het gebied van de versnelling van kosteneffectieve CO2-reductie in de industrie stelt de overheid € 35 miljoen beschikbaar. Nog dit jaar start de verbrede SDE++ waarmee meer CO2-reducerende technieken in aanmerkingen komen voor subsidie. Ook de verbrede HER+ sluit aan bij dit doel.

 

Scholing en ontwikkeling

Ook in 2021 stelt de overheid geld beschikbaar voor scholing en ontwikkeling binnen het bedrijfsleven.

 • Door de coronacrisis is er meer behoefte is aan scholing en begeleiding. Daarom komt er een uitbreiding op de dit jaar gelanceerde regeling SLIM (Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen).
 • Er is sprake van tekortberoepen in het mkb. Om intersectorale (om)scholing te stimuleren stelt de overheid € 37,5 miljoen beschikbaar. Hiermee kunnen 10.000 scholingstrajecten deels gefinancierd worden. Er kan maximaal € 3.750,- per individu aangevraagd worden, bij een subsidiepercentage van 50%.

 

Investering in sleuteltechnologieën

Er komt een structurele investering van € 10 miljoen per jaar in sleuteltechnologieën zoals kunstmatige intelligentie, kwantum- en nanotechnologie. Daarnaast is er de komende jaren € 23,5 miljoen euro extra beschikbaar voor onderzoek en ontwikkelingen van kunstmatige intelligentie (AI).

 

Stikstof en de agrarische sector

Het kabinet werkt komend jaar verder aan vermindering van de stikstofneerslag zodat er ruimte komt voor nieuwe economische ontwikkelingen.

 • Het Rijk investeert ruim € 2 miljard in efficiënte bronmaatregelen in sectoren zoals de landbouw, industrie, mobiliteit en de bouw.
 • Er komen subsidies en andere financiële regelingen voor boeren die hun bedrijf duurzamer willen inrichten, of die willen stoppen.
 • In 2021 openen twee nieuwe subsidieregelingen die als doel hebben stikstofuitstoot door mest te verminderen.
  *waterbassins mest met een budget van € 21 miljoen;
  * kunstmestvervanging/mestverwerking met een budget van € 6 miljoen.
 • Ook de duurzame energie glastuinbouw komt aan bod. Energiebesparing en het gebruik van duurzame energie in de glastuinbouw worden gestimuleerd via het innovatie- en actieprogramma ‘Kas als energiebron’. Er zijn twee regelingen voor deze sector:
  * energie-efficiëntie glastuinbouw met een budget van € 21,5 miljoen;
  * marktintroducties energie-innovaties met een budget van € 6 miljoen.

 

Verhoging tarief Innovatiebox

Het effectieve tarief van de Innovatiebox gaat per 1 januari 2021 omhoog van 7% naar 9%. Meer korting dus op winsten die je verkrijgt uit innovatieve activiteiten in Nederland.

 

Interesse? Wij staan voor je klaar!

Prinsjesdag 2020: ondanks de coronacrisis is het goed om te zien dat het kabinet wil (blijven) investeren in innovatie en klimaat. Heb jij interesse in één van de genoemde regelingen, of wil je meer weten over reeds bestaande regelingen? Ben je je op zoek naar subsidie voor jouw innovatieve en/of duurzame project? Neem contact met ons op voor een persoonlijk subsidiegesprek. Onze experts staan voor je klaar!