Om samenwerking tussen mkb-bedrijven en hogescholen te bevorderen, is er de regeling RAAK-mkb. Deze subsidieregeling stimuleert praktijkgericht onderzoek van hogescholen in samenwerking met mkb-bedrijven. De samenwerking richt zich op kennisontwikkeling en -toepassing. En het onderzoek levert praktisch toepasbare kennis op voor de beroepspraktijk en een aantoonbare bijdrage aan de vernieuwing van het hoger beroepsonderwijs.

Facts

  • Beschikbaar budget: € 3,6 miljoen
  • Per RAAK-mkb project maximaal € 300.000
  • De aanvraag is open tot 5 maart 2019 om 14:00 uur.
  • Looptijd: maximaal 24 maanden

Hogescholen kunnen de RAAK-mkb aanvragen voor een project waarbij ten minste zes mkb-ondernemingen betrokken zijn.

Projectaanvragen worden beoordeeld op vraagarticulatie, netwerkvorming en onderzoeksplan. Het beoogde project moet starten tussen 1 september en 1 december 2019.

Voor meer informatie en advies, kunt u contact opnemen met Innovencio: 0418-841885

Op de website www.regieorgaan-sia.nl is meer informatie over deze regeling te vinden.