Om samenwerking tussen mkb-bedrijven en hogescholen te bevorderen, is er de regeling RAAK-mkb. Deze subsidieregeling stimuleert praktijkgericht onderzoek van hogescholen in samenwerking met mkb-bedrijven. De samenwerking richt zich op kennisontwikkeling en -toepassing. Het onderzoek moet praktisch toepasbare kennis opleveren voor de beroepspraktijk en een aantoonbare bijdrage leveren aan de vernieuwing van het hoger beroepsonderwijs.

Facts

  • Beschikbaar budget: € 4,5 miljoen
  • Per RAAK-mkb project maximaal € 300.000
  • De aanvraag is open tot en met dinsdag 1 oktober 2019 14.00 uur.
  • Looptijd: maximaal 24 maanden

Hogescholen kunnen de RAAK-mkb aanvragen voor een project waarbij ten minste zes mkb-ondernemingen betrokken zijn.

Projectaanvragen worden beoordeeld op vraagarticulatie, netwerkvorming en onderzoeksplan. Het beoogde project moet starten tussen 1 februari 2020 en 1 juli 2020.

Meer informatie of een vrijblijvend adviesgesprek? Neem dan contact met ons op via 0418-841885 of via info@innovencio.nl

Op de website www.regieorgaan-sia.nl is meer informatie over deze regeling te vinden.