ROCKET Reloaded

Dit programma is momenteel gesloten.

Rocket Reloaded staat voor RegiOnal Collaboration on Key Enabling Technologies. Deze regeling stimuleert de samenwerking tussen bedrijfsleven en wetenschap in het Duits-Nederlandse grensgebied tussen Noordzee en Neiderrhein.

Wat is ROCKET Reloaded?

Het doel van ROCKET Reloaded is het versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie op de volgende sleutelgebieden:

  • nano-technologie;
  • microsysteemtechniek;
  • micro- en nano-electronica;
  • innovatieve materialen& grondstoffen;
  • fotonica.
innovatie REACT-EU

Wanneer ROCKET Reloaded aanvragen?

Van 9 oktober tot en met 15 november 2019 (23.59 uur) kunnen mkb’ers een aanvraag indienen. Projecten die voor 1 november zijn ingediend, krijgen een volledigheidscheck en maken daardoor nog meer kans op winst.

Deze regeling is tender based. Uit alle aanvragen worden begin december 2019 zes finalisten gekozen. Na een presentatie van hun project volgt eind december de uiteindelijke bekendmaking van de drie winnaars.

Wat zijn de criteria?

Voor ROCKET Reloaded gelden de volgende criteria:

  • Minstens één Nederlandse en één Duitse mkb’er uit het INTERREG-grensgebied neemt deel. Grootbedrijf en kennisinstellingen mogen aansluiten, maar de focus ligt op het mkb.
  • De hoofdaanvrager en penvoerder komt uit het zuidelijke deel van het INTERREG-grensgebied (voor Nederland zijn dit de provincies Gelderland, Oost-Brabant en Limburg)
  • De samenwerking richt zich op ontwikkeling in of met één van de genoemde sleuteltechnologieën, gericht op toepassing in het Gezondheidszorg-, Productie- of Energiedomein.

Wat betekent ROCKET Reloaded financieel?

De maximale projectgrootte is € 275.000,-, waarbij over 60% van het bedrag subsidie verkregen kan worden.

Waarom Innovencio betrekken bij uw ROCKET Reloaded-aanvraag?

Innovencio heeft ruime ervaring met de aanvraag van INTERREG-subsidies. Neem contact met ons op voor meer informatie!

Meer weten?

Neem contact op!