De laatste meters zijn vaak het zwaarst. Deze opmerking gaat zeker op bij baanbrekende technologische ontwikkelingen. Zelfs wanneer de technologie na lang zwoegen werkt, kan het nog meerdere jaren duren voordat de innovatie klaar is voor de Europese markt. Juist voor deze laatste meters is SME Instrument in het leven geroepen. Met een financiële ondersteuning tot 2.500.000 euro en een gunstig cofinancieringspercentage (30%), kan deze regeling net de ademruimte geven die jouw onderneming nodig heeft om de Europese markt te veroveren.

Hoe werkt deze regeling?

Het SME instrument, onderdeel van het Europese innovatieprogramma Horizon 2020, kent twee fases:

  • Fase 1: Onderzoek naar de haalbaarheid van een Europese marktbenadering (max 50.000 euro). Denk aan marktonderzoek of een Freedom-to-Operate analyse.
  • Fase 2: Waarin de innovatie van TRL 7 tot TRL 9 getild wordt, tot op het punt waar commercialisatie plaatsvind (max 2.500.000 euro). Denk aan het behalen van certificering, demonstratie of prototypering.

Het SME instrument is een zogenaamde ‘bottom-up’ regeling, dat wil zeggen dat het niet gelimiteerd is tot specifieke onderwerpen. Alle potentieel baanbrekende technologieën die Europa sterker op de kaart zetten zijn welkom. Aanvragen kunnen het hele jaar door ingediend worden. Op vier momenten in het jaar worden de aanvragen die op dat moment binnen zijn gekomen beoordeeld (kijk hier voor een overzicht van de cut-offs).

Optie tot blended financing tot 17.5 miljoen in fase 2

De European Innovation Council (EIC) heeft vanaf de eerstvolgende cut off (9 oktober 2019) een pilot aangekondigd voor de fase 2 van de subsidieregeling. Deze Accelerator pilot is een blended financing optie die bovenop de SME Phase 2 grant komt. Er kan tot 15 miljoen in equity aangevraagd worden voor activiteiten tot TRL 9. Voor deze pilot is in eerste instantie 100 miljoen beschikbaar, maar bij een succesvol verloop zal deze verder uitgebreid worden. Deze ietwat ongebruikelijke financieringspilot laat zien dat het EIC erkent dat voor echt vernieuwende ideeën een flinke investering nodig is.

Geen nieuwe aanvragen meer voor fase 1

Op 5 september 2019 zal de laatste mogelijkheid zijn om een fase 1 project aan te vragen. Het Horizon 2020 programma loopt tot 2020, dus hiermee wordt voorkomen dat de uitvoer van het fase 1 project een fase 2 aanvraag in de weg zit.

Voor meer informatie over SME Instrument, blended finance of het innovatieprogramma Horizon 2020 kunt u contact opnemen met Joep van der Weijden of een kijkje nemen op onze website.