Digitale zorg is door de coronacrisis actueler dan ooit. Met 1,5 meter afstand als norm hebben zorgaanbieders en hun cliënten steeds meer behoefte aan digitale toepassingen voor zorg op afstand. Kort na de eerste maatregelen van het RIVM in maart opende een speciale COVID-19 variant van de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET). De overheid moest deze regeling vanwege zeer grote belangstelling helaas ook vrij snel weer sluiten.
Nu is SET COVID-19 terug in een nieuw jasje: SET COVID-19 2.0. Ben jij werkzaam als aanbieder van wijkverpleging, huisartsenzorg, zorg en ondersteuning vanuit de Wmo en/of geestelijke gezondheidszorg? Wil je investeren in de structurele inzet van digitale zorg op afstand aan kwetsbare ouderen, mensen met een chronische ziekte/beperking of een psychische aandoening die thuis wonen? Dan kun je vanaf 27 juli mogelijk gebruik maken van deze regeling.

 

Budget SET COVID-19 2.0

Er is een totaalbudget van € 77 miljoen, waarvan € 53,7 miljoen bestemd is voor de wijkverpleging en € 23,3 miljoen voor huisartsenzorg, GGZ-organisaties en aanbieders van zorg en ondersteuning vanuit de Wmo. Er is per aanvraag minimaal € 25.000 en maximaal € 50.000 beschikbaar.

De aanvrager kan deze subsidie gebruiken voor projectkosten, hulp van derden en technologie zoals licenties en apparatuur. Er is geen eigen bijdrage nodig.
Ook als je eerder een aanvraag voor de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) en/of de SET COVID-19 hebt gedaan, maak je gewoon aanspraak op deze nieuwe regeling.

 

Interesse in deze of een andere regeling voor innovatie?

Heb je interesse in de SET COVID-19 2.0? Of kunnen we je advies geven op het gebied van andere subsidies voor (medische) innovatie? Neem contact met ons op voor een persoonlijk subsidieadvies.