De Nederlandse overheid streeft naar een ‘circulair Nederland’ in 2050.

Recycling, hergebruik en biobased grondstoffen vormen een belangrijke schakel in deze transitie. Naast de DEI+ regeling voor grote projecten is er daarom ook een DEI+ Circulaire Economie voor projecten tot € 3 miljoen subsidie. 

Lisa van Dongen

Lisa van Dongen

DEI+-Expert

Benieuwd of jouw project in aanmerking komt voor deze of een andere duurzaamheidssubsidie? Ik help je graag.

Wat is DEI+ Circulaire Economie?

De subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) behoort bij de regelingen die voortvloeien uit het Klimaatakkoord. De DEI+ richt zich op het stimuleren van demonstratie- en pilotprojecten van technologie die op een kostenefficiënte manier bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. De regeling DEI+ Circulaire Economie is een onderdeel van deze subsidie.

In een klimaatneutrale samenleving kijken we niet alleen naar ons energieverbruik, maar ook naar het gebruik van grondstoffen. Voor de overstap naar zo’n circulaire economie, willen we met nieuwe technieken minder grondstoffen gebruiken. Afvalstoffen willen we zo volledig mogelijk (‘hoogwaardig’) hergebruiken. De regeling DEI+: Circulaire economie draagt hieraan bij.

Wanneer DEI+ aanvragen?

De DEI+ Circulaire Economie is open t/m 1 november 2024.

De regeling is bedoeld voor:

 • een pilotproject of demonstratieproject voor recycling en hergebruik van reststromen van jezelf of anderen;
 • een pilotproject of demonstratieproject waardoor je in je productieproces voor dezelfde hoeveelheid eindproduct minder grondstoffen nodig heeft;
 • een pilotproject of demonstratieproject waardoor je productieproces geschikt wordt voor het gebruik van gerecyclede grondstoffen;
 • een pilotproject voor vervanging van fossiele grondstoffen door biobased grondstoffen.
TSE subsidie
DEI+ circulaire economie:
het succesverhaal van Stiphout Plastics

Wat zijn de criteria?

De DEI+ circulaire economie is voor een pilot of demonstratie van een innovatie die met lage kosten de CO2-uitstoot in Nederland vermindert
Het project moet zich richten op:

 • de verbetering van de hulpbronnenefficiëntie (met minder evenveel produceren) door:
  1. netto minder hulpbronnen te verbruiken, waarbij de hoeveelheid van wat u produceert gelijk blijft vergeleken met een bestaand productieproces;
  2. primaire grondstoffen (uit natuurlijke bronnen) te vervangen door secundaire (hergebruikte, teruggewonnen of gerecyclede) grondstoffen;
 • het voorkomen en beperken van afvalproductie. Of op de voorbereiding voor hergebruik, ontsmetting en recycling en hergebruik van afval;
 • de inzameling, sortering, ontsmetting, voorbehandeling en behandeling van andere (door u of anderen) geproduceerde producten, materialen of stoffen. En die anders niet of op een minder hulpbronnenefficiënte manier zouden worden gebruikt;
 • de gescheiden inzameling en sortering van afval, als voorbereiding op hergebruik of recycling;
 • het vervangen van grondstoffen van fossiele of minerale oorsprong door grondstoffen afkomstig van biomassa (biobased). Voor een demonstatieproject op dit gebied krijgt u alleen subsidie als het gaat om recycling en hergebruik van reststromen.

Wat betekent de DEI+ Circulaire Economie financieel?

Er is een budget van € 20 miljoen beschikbaar. De maximale subsidie voor een project is € 3 miljoen, waarbij je afhankelijk van het type project (pilot of demonstratie) en je mkb-status 25% tot 60% (80% voor kennisinstellingen) subsidie kunt genieten. De looptijd van projecten is maximaal 4 jaar.

TSE Industrie Studies

Waarom Innovencio betrekken bij uw DEI+-aanvraag?

Hoge scoringskans: Ruim 80% van de bedrijven voor wie wij een aanvraag schrijven, krijgt de subsidie daadwerkelijk toegezegd. Binnen de DEI+ gingen vele andere bedrijven u voor.
Ervaring en kennis van zaken Circulaire Economie: Ons Team Circulaire Economie heeft veel kennis van zaken in het beoordelen van uw project en hoe dat we uw project moeten verwoorden. U krijgt dan ook een gesprek met een adviseur die een goede inschatting kan maken of uw project past.
Geen kansen missen: Past uw project niet, dan kijkt onze adviseur of er nog een andere regeling van toepassing is voor uw project. Zo weet u waar u aan toe bent en mist u geen kansen. Innovencio heeft ruim ervaring met het aanvragen van de DEI+-subsidie. Neem contact met ons op om de mogelijkheden door te spreken. Ons team Ciruclaire Economie helpt je graag verder!

Meer weten?