De Nederlandse overheid streeft naar een ‘circulair Nederland’ in 2050.

Recycling, hergebruik en biobased grondstoffen vormen een belangrijke schakel in deze transitie. Naast de DEI+ regeling voor grote projecten is er daarom ook een DEI+ Circulaire Economie. 

Henk van Rossum

Henk van Rossum

DEI+-Expert

Benieuwd of jouw project in aanmerking komt voor deze of een andere duurzaamheidssubsidie? Ik help je graag.

Wat is DEI+ Circulaire Economie?

De subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) behoort bij de regelingen die voortvloeien uit het Klimaatakkoord. De DEI+ richt zich op het stimuleren van demonstratie- en pilotprojecten van technologie die op een kostenefficiënte manier bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. De regeling DEI+ Circulaire Economie is een onderdeel van deze subsidie. Deze richt zich specifiek op het stimuleren van een langer en hoogwaardiger gebruik van grondstoffen. De DEI+ Circulaire Economie is alleen voor pilotprojecten.

Wanneer DEI+ aanvragen?

De DEI+ Circulaire Economie is open t/m 7 januari 2022.

TSE subsidie
DEI+ circulaire economie:
het succesverhaal van Stiphout Plastics

Wat zijn de criteria?

Is voor mkb’ers die een innovatieproject starten voor de recycling van afval, gebruik of hergebruik, of een pilotproject hebben voor biobased grondstoffen? Voorwaarde daarbij is wel dat er sprake is van CO2-reductie.
Het project moet passen binnen één van de drie thema’s:

 • Recycling van afval
  De ontwikkeling van een nuttige toepassing waarmee je afvalstoffen verwerkt tot een nieuw product, materiaal of stof met het originele of een nieuw doel.
  Een toepassing voor de verwerking van organisch afval.
  Er is geen subsidie voor projecten die energie terugwinnen, materialen tot brandstof of opvulmateriaal opwerking of voor het recyclen van eigen afvalstromen.
 • Hergebruik
  Hierbij draait het om producten of onderdelen die geen afvalstoffen zijn. Ze worden opnieuw gebruikt voor hetzelfde doel als waarvoor ze waren bedoeld.
 • Biobased grondstoffen
  Hierbij gaat het om de vervanging van grondstoffen van fossiele en/of minerale oorsprong. Daar komen grondstoffen van biotische oorsprong (biogrondstoffen) voor in de plaats. Het uiteindelijke product mag niet in strijd zijn met de ‘Single Use Plastics’-richtlijn. Bij biobased grondstoffen gaat het alleen om pilotprojecten.

Projecten komen alleen in aanmerking voor DEI+-subsidie als de technologie nieuw is. Daarnaast leidt de toepassing direct tot minder CO2 in Nederland.

Wat betekent de DEI+ Circulaire Economie financieel?

Er is een budget van € 19 miljoen beschikbaar. De maximale subsidie voor een project is € 3 miljoen. De looptijd van projecten is tot en met 30 juni 2023.

CO2-reductie

Waarom Innovencio betrekken bij uw DEI+-aanvraag?

Hoge scoringskans: Ruim 80% van de bedrijven voor wie wij een aanvraag schrijven, krijgt de subsidie daadwerkelijk toegezegd. Binnen de DEI+ gingen vele andere bedrijven u voor.
Ervaring en kennis van zaken Circulaire Economie: Ons Team Circulaire Economie heeft veel kennis van zaken in het beoordelen van uw project en hoe dat we uw project moeten verwoorden. U krijgt dan ook een gesprek met een adviseur die een goede inschatting kan maken of uw project past.
Geen kansen missen: Past uw project niet, dan kijkt onze adviseur of er nog een andere regeling van toepassing is voor uw project. Zo weet u waar u aan toe bent en mist u geen kansen. Innovencio heeft ruim ervaring met het aanvragen van de DEI+-subsidie. Neem contact met ons op om de mogelijkheden door te spreken. Ons team Ciruclaire Economie helpt je graag verder!

Meer weten?