Dit programma is helaas momenteel gesloten.

De DKTI-Transport is een subsidieregeling voor bedrijven en kennisinstellingen die zich bezig houden met duurzame transportoplossingen en reductie van CO2-uitstoot.

Demonstratie van hernieuwbare brandstoffen en energievormen voor transport met de bijbehorende infrastructuur staat hierbij centraal. Een DKTI-Transport aanvraag indienen is om drie redenen aantrekkelijk:

 • Pre-commerciële fase van productontwikkeling wordt ondersteund;
 • Diverse soorten demonstratie projecten worden gesubsidieerd, namelijk experimentele ontwikkeling, proeftuinen, haalbaarheidsstudies en cofinanciering;
 • Met de demonstratie kunnen potentiële klanten en gebruikers worden overtuigd van het nut van de oplossing.
Kees Vernooij

Kees Vernooij

DKTI-Expert

Heb je vragen over het aanvragen van DKTI? Ik help je graag.

Wat is de DKTI-transport regeling?

De Demonstratieregeling Klimaat Technologieën en Innovaties in Transport (DKTI-Transport) geeft invulling aan de doelstellingen van het Energie- en klimaatakkoord. Demonstratieprojecten voor duurzaam vervoer, met als uiteindelijke doel het reduceren van CO2, worden door deze regeling ondersteund. De DKTI-Transport heeft een looptijd van 2017 tot en met 2021. De openstellingen voor DKTI-Transport betreffen:

 • Experimentele ontwikkeling: Projecten waarbij door middel van de ontwikkeling van een prototype nieuwe producten worden ontwikkeld en getest.
 • Proeftuin: projecten waar de gebruiker een belangrijke rol vervult. Nieuwe technologieën, ideeën en concepten worden samen met gebruikers ontwikkeld en getest in levensechte situaties.
 • Haalbaarheidsstudies: waarbij het potentieel van een project onderzocht en geanalyseerd wordt. Deze studies ondersteunen de besluitvorming omtrent de start van experimentele ontwikkeling
 • Innovatieclusters: die als doel hebben om innovatie op het gebied van duurzaam transport te bevorderen door het delen van faciliteiten en uitwisselen van kennis en deskundigheid
 • Cofinanciering is gericht op de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen door investeringen in lokale infrastructuurvoorzieningen.
 • Learning by using: waarbij het gaat om het opdoen en delen van ervaringen met grootschalige aanschaf van zero-emissie voertuigen in het goederenvervoer.

Wanneer kun je de regeling aanvragen?

Voor projecten op het gebied van cofinanciering, haalbaarheidsstudie en learning by using geldt het principe first come, first served. Innovatieclusters, proeftuinen en experimentele ontwikkeling hebben een tenderprocedure.

Deze regeling is momenteel gesloten.

Wat zijn de criteria?

Kwaliteit van de aanvraag is bij deze subsidie van groot belang omdat de aanvragen op basis van een tendermethodiek worden beoordeeld. Alleen de beste voorstellen krijgen subsidie. Daarnaast wordt beoordeeld op de excellentie (mate van vernieuwing), impact en uitvoering van het project. De ontwikkelingen moeten verder voldoen aan naar verwachting de volgende vereisten:

 • De oplossingen bevinden zich in de fase van productontwikkeling. Dit zijn productontwikkelingen met de door de EU vastgestelde ‘technology readiness level’ 5 tot en met 8.
 • Projecten dienen aantoonbaar perspectief op de markt te hebben
 • Om het maximale subsidie percentage te krijgen is samenwerking met andere partijen verplicht in de vorm van een consortium

Wat betekent de DKTI-Transport Financieel?

Onderstaande gegevens zijn op basis van de laatste informatie, deze dateert van 2021.

Naam instrument Max. subsidie %* Max. subsidie % niet economische activiteiten Maximaal Subsidie bedrag (€) Maximale Looptijd Tender of FCFS**
Experimentele ontwikkeling 25% 100% 150.000 / 500.000 2 jaar Tender
Learning by using 25% 100% 3 jaar FCFS
Proeftuin 100% (infra) 100% 150.000 / 2 mln 3 jaar Tender
Haalbaarheidsstudie 50% 100% 50.000 / 80.000 6 maanden FCFS
Innovatiecluster 50% 100% 150.000 1 jaar Tender
Cofinanciering 90% n.v.t. 1 mln /1,62 mln Gelijk aan EU-projecten FCFS

*Afhankelijk van het type activiteit en van de grootte deelnemende bedrijven**FCFS = ‘first come first served’, waarbij aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen;
Tender = alle complete aanvragen worden gelijktijdig in behandeling genomen en onderling vergeleken.

Waarom Innovencio betrekken bij je DKTI-transport aanvraag?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

 • Actieve benadering van de klant Doordat we nauw contact onderhouden met onze klanten en goed op de hoogte zijn van hun ontwikkelingen, kunnen wij een klant gericht benaderen als we zien dat hun innovatieve idee aansluit bij de criteria. Deze regeling biedt steun voor de laatste stap van een ontwikkelproces, namelijk het demonstreren van het werken een product nét voor de marktintroductie. Hierdoor kan het als aanvullende subsidie dienen na eerdere subsidies voor R&D-activiteiten zoals bijvoorbeeld de WBSO, MIT of OPZuid.
 • Brede ervaring en kennis van zaken Door de jarenlange ervaring van onze consultants weten wij precies hoe we een aanvraag moeten verwoorden. Daarnaast weten we goed wat wel en niet binnen de regeling valt. Zo heeft jouw project de hoogst mogelijke kans van slagen.
 • Uitgebreide begeleiding Wij verzorgen een uitgebreide begeleiding zowel voor als na toekenning van de subsidie. Als sparringpartner en aanvraagschrijver geven we je een zo groot mogelijke kans van slagen. Na toekenning van een subsidie lichten we je duidelijk in over de vervolgstappen en administratieve verplichtingen.

Meer weten?